Швабій Костянтин Іванович

Швабій Костянтин Іванович, д.е.н., професор.

Число, місяць, рік і місце народження: 21 вересня 1974 року; м. Комунарськ, Луганської області.

Громадянство: громадянин України.

Освіта вища. Закінчив СШ №17 міста Алчевськ у 1991 році. Вступив в цьому ж році на навчання до Київського національного економічного університету на обліково-економічний факультет. Здобув освіту бакалавра, а згодом і магістра за фахом облік і аудит в банках. У 1996 році вступив до аспірантури КНЕУ. Заочна форма навчання. З 1991 по 1999 рік працював аналітиком фондового ринку на Україніській міжбанківській валютній біржі. Після завершення навчання в аспірантурі у 2001 році захистив кандидатську дисертацію за темою „Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку” (спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит). Робота присвячена дослідженню специфіки портфельних інвестицій комерційних банків України на міжнародних фондових ринках.

З вересня 1999 року по квітень 2015 року – працював у Науково-дослідному центрі з проблем оподаткування Національного університету Державної податкової служби України. Починав працювати в науковому центрі молодшим науковим співробітником, потім старший науковий співробітник, начальник відділу податкової політики та методології оподаткування, заступник начальника центру. Сфера компетенції – податкова політика держави, система оподаткування, податкові реформи, економічний, соціальний розвиток України.

У 2010 році захистив докторську дисертацію за темою „Модернізація системи оподаткування доходів населення України”. Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Дисертація присвячена дослідженню проблем функціонування системи оподаткування доходів населення України та розробці пропозицій щодо її реформування.

З 2014 року працюю на посаді директора Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету ДФС України та професором кафедри податкової політики даного закладу. Викладаю дисципліни «Податкова система», «Теорія оподаткування», «Податкова політика держави».

Автор понад 100 наукових публікацій в провідних наукових фахових видання України, Білорусі, РФ, присвячених проблематиці оподаткування, податкових реформ, податкової політики, економічного зростання. Автор численних публікацій в провідних часописах України та інтернет-виданнях.

Відзнака МОН України – „За наукові досягнення” (2008).

Відзнака ДПС України – „За честь і службу” (2009).

Основні наукові публікації:

 1. Швабій К. І. Оподаткування доходів населення : проблеми науки та практики : [монографія] // Костянтин Іванович Швабій. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – 296 с.
 2. Податкова політика України : стан, проблеми та перспективи : монографія / [П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. – К.: Знання України, 2008. – 675 с.
 3. Актуальные проблемы налоговой политики в условиях модернизации экономики : опыт Украины и Белоруссии ; под общ. ред. д.э.н., проф. Онышко С.В. – Ирпень : Национальная академия государственной налоговой службы Украины, 2007. – 396 с.
 4. Податкова політика : теорія, методологія, інструментарій. Навчальний посібник / Під редакцією д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю.Б., д-ра екон. наук. Проф. Майбурова І.А. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 492 с.
 5. Швабий К. И. Налоговая система Украины : проблемы развития в контексте реализации проекта ЕЭП / К. И. Швабий // Белорусский экономический журнал. – 2005. ‑ № 2 (31). ‑ С. 23 – 28.
 6. Швабій К. Інвестиційні стимули в механізмі оподаткування прибутку підприємств / К. Швабій, Д. Серебрянський // Економіка України. – 2007. ‑ № 7. – С. 32 – 40.
 7. Швабій К. І. Вплив глобалізації на систему оподаткування та податкову політику України / К. І. Швабій // Стратегічні пріоритети. – 2009. ‑ № 1. – С. 137 – 144.
 8. Швабій К. І. Довгострокова тенденція розподілу доходів населення в Україні / К. І. Швабій // Фінанси України. – 2010. ‑ № 1. – С. 77 – 86.
 9. Швабій К.І. Міжнародний досвід реформ у сфері оподаткування доходів населення / К. І. Швабій // Економіка України. – 2010. ‑ №6 (583). – С. 43 – 54.
 10. Швабій К.І. Фіскальна ефективність ПДФО / К. І. Швабій // Фінанси України. – 2012. ‑ №3. – C. 31 – 37.
 11. Швабій К.І. Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні / К. І. Швабій // Фінанси України. – 2013. ‑ №4. – С. 27 – 44.
 12. Швабій К.І. Теоретичні підходи до формування і реалізації податкової політики держави / К.І. Швабій // Фінанси України. – 2015. – №10. ‑ C. 90 — 103.
 13. Швабій К.І. Нагальні проблеми формування податкової політики держави в Україні / Іванов Ю.Б., Швабій К.І. // Фінанси України. – 2017. ‑ № 5. – C. 39 – 52.
Поділитись:
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ