Діяльність АППУ

Шановні члени ВГО АППУ!

Незважаючи на те, що 2020 — 2021 роки були складні в усіх сферах життя, а також «кляту» війну, в зв’язку з чим оголошений воєнний стан в країні, Асоціація платників податків України ні на мить не зупинила свою роботу та надалі продовжує працювати над основними завданнями, які стоять перед бізнесом та державою, у зв’язку із виникненням в усьому світі форс-мажорних обставин, пов’язаних з повномасштабним вторгненням рф на територію Україну.

Сподіваємось, що як би не було важко надалі, нам вдасться вистояти і перейти до подальшого життя у звичному мирному руслі. На це потрібно буде час, але ми переконані, що цей період ми переживемо разом і маємо надію з найменшими втратами.

На сьогоднішній день, превалюючим напрямком діяльності Асоціації є проведення практичних семінарів/вебінарів,  мета яких – інформування платників податків щодо основних положень податкового законодавства та його останніх змін, що унеможливлює порушення чинного законодавства в подальшій роботі, в першу чергу, фінансистами та бухгалтерами підприємств.

Враховуючи об’єктивні причини, ми проводимо семінари, вебінари тощо в режимі он-лайн, у форматі відео-конференцій, Відео-записи всіх лекторів постійно направляються на електронні адреси всіх членів ВГО АППУ, які, впевнені, цікаві та корисні для використання в подальшій роботі. Також публікуємо роз’яснення з питань застосування податкового та іншого законодавства на офіційному сайті ВГО АППУ та сторінці Фейсбук та надсилаємо Вам майже щодня на електронні пошти з метою надання практичної допомоги.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Асоціація тісно співпрацює з органами державної влади, постійно виступає з ініціативами, бере активну участь у підготовці законопроектів і пропозицій, спрямованих на зниження податкового тиску на платників податків, демократизацію процедури сплати податків.

Головним пріоритетним завданням Асоціації є сприяння впровадженню реформ з метою створення сприятливих умов для суб’єктів господарювання через податкові механізми, забезпечення прискореного економічного зростання та стимулювання бізнесу до детінізації, добровільної сплати податків до бюджету України заради розвитку вітчизняного виробництва та залучення інвестицій.

Асоціація спільно з партнерами та представниками влади формує стратегії, плани реформ податкової та митної політики та визначає пріоритетність  їх реалізації для бізнесу, приймає участь в дорадчих органах при державних установах та  робочих групах по вдосконаленню податкового законодавства, здійснює контроль за імплементацією реформ. Так, ми є членами Громадської Ради при ДПС України та Громадської Ради при Міністерстві фінансів України, а також представлені у Міжвідомчій робочій групі з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.

Основними напрямками діяльності Асоціації є активна участь у процесі прийняття єдиного системного документу – Податкового Кодексу Розвитку, докорінне реформування Державної податкової служби України, створення ефективної, прозорої сервісної служби доходів і зборів, створення Національної митної служби, яка буде сприяти міжнародній торгівлі, забезпечуючи при цьому безпеку держави, її громадян та захист фінансових інтересів держави, впровадження якісної інституційної реформи митної системи тощо.

Для виконання своїх стратегічних завдань Асоціація співпрацює з усіма державними структурами і громадськими організаціями, зорієнтованими на захист законних прав і інтересів платників податків.

Співробітництво з органами державної та місцевої влади Асоціація розглядає як дієвий інструмент реалізації правових відносин між державою і платниками податків.

Асоціація організовує простір для публічних дискусій і підтримання діалогу між політикою, бізнесом та суспільством, організовує та приймає участь у форумах, прес-конференціях, круглих столах за участю представників державних інституцій.

Асоціація проводить активну роботу в частині виявлення проблемних питань податкового та митного законодавства, їх опрацювання, винесення на обговорення з профільними громадськими організаціями, експертами, науковцями, підприємцями, систематизація пропозицій та ініціювання внесення відповідних змін до законодавства.

Весь процес обговорення законодавчих змін переконав нас у правильності рішення щодо необхідності прийняття єдиного нового системного документа, який допоможе розпочати в державі процес реінвестування у власне виробництво і тим самим розвивати вітчизняний бізнес.

Із гордістю можемо сказати, що на сьогодні Проєкт ліберального Податкового кодексу України, взятий за основу в Концепцію Податкового кодексу Розвитку, який підтримали 104 громадські об’єднання України. УРБ створено ще в 2016 році, саме Асоціація є одним із фундаторів її створення. Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе є членом Наглядової Ради Української Ради Бізнесу.

З метою сприяння бізнес-партнерства членів Асоціації, залученню інвестицій, для просування українських виробників – членів Асоціації на міжнародні ринки Асоціація розширює зв’язки з міжнародними організаціями, проводить міжнародні форуми бізнес-партнерства.

Для підвищення рівня знань платників податків, сприяння добровільній і своєчасній сплаті податків Асоціація проводить широку масово-роз’яснювальну та консультативну роботу щодо податкового та іншого законодавства, підвищення суспільного статусу платника податків. Для членів Асоціації проводяться безкоштовні семінари, вебінари, інтернет-конференції, засідання круглих столів та інші комунікативні заходи.

Асоціація та її місцеві осередки постійно працюють над розбудовою співробітництва з органами державної, представницької влади всіх рівнів та органами місцевого самоврядування.

2.1 ІНШІ ІНІЦІАТИВИ

2.1.1. Всеукраїнський Рейтинг «Сумлінні платники податків»

Асоціація платників податків України, якій в листопада цього року вже 25 років, об’єднує понад  3 тисячі підприємств з усіх без виключення регіонів України та міста Києва.

Невпинно продовжує працювати над створенням сприятливих умов для розвитку підприємництва та взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом, посиленням авторитету платників податків та над максимальним залученням українського бізнесу до сумлінної сплати податків.

З цієї метою ще у 2011 році Асоціацією було започатковано щорічний Всеукраїнський Рейтинг «Сумлінні платники податків».

У Рейтингу беруть участь підприємства трьох категорій

— великі,

— середні,

— малі.

Розподіл підприємств на великі, середні та малі здійснюється у відповідності до статті 55 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV зі змінами та доповненнями.

Вагому роль в оцінюванні відіграють не абсолютні, а відносні показники ефективності роботи підприємств. Кандидати на перемогу в Рейтингу повинні продемонструвати дотримання податкової дисципліни; своєчасність подання податкової звітності та сплати податків, зборів, платежів протягом 2023 року; динаміку збереження робочих місць на підприємстві: з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України і станом на 01 січня 2023 року; надання благодійної допомоги ВПО та на потреби ЗСУ, в будь-якому вигляді, що підтверджують відповідні документи тощо.

УМОВИ УЧАСТІ У РЕЙТИНГУ

Відсутність податкового боргу станом на 01 січня поточного року.

Відсутність заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01 січня поточного року.

Відсутність у підприємства порушень з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, виявлених під час проведення перевірок податковими органами в 2023 році. Порушення з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства вважаються тільки ті, що доведені в судових інстанціях органами податкової служби або нарахування податковими органами  узгоджено підприємством та сплачено до бюджету в повному обсязі станом 01.01.2024  року, що підтверджується завіреними копіями платіжних доручень банком.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

  1. Податкова дисципліна: своєчасність подання податкової звітності та сплати податків, зборів, платежів протягом 2023 року.
  2. Середньомісячна заробітна плата по підприємству, в порівнянні з відповідними показниками МЗП станом на 01.01.2024 року.
  3. Відсутність у підприємства порушень з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, виявлених під час проведення перевірок податковими органами у 2023 році.

4 Динаміка збереження робочих місць на підприємстві: з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України і станом на 01 січня 2023 року.

  1. Членство в Асоціації платників податків України.
  2. Благодійність: надання благодійної допомоги ВПО та на потреби ЗСУ, в будь-якому вигляді, що підтверджують відповідні документи.
  3. Наявність заохочувальних відзнак Міністерства оборони України за надання допомоги під час війни.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГУ

1.1.  Рейтинг проводиться у два конкурсні тури:

перший тур — на обласному (регіональному) рівні у період з 10 травня до 27 червня включно;

другий тур — на всеукраїнському рівні у термін: з 01 липня до 30 вересня включно.

1.2.  Етапи проведення Рейтингу:

—       Прийняття Заявок від платників податків  на участь в Рейтингу на Всеукраїнському рівні здійснюється Генеральною дирекцією ВГО АППУ у термін: з 01 березня до 29 квітня включно;

—       Прийняття документів від ТВ ВГО АППУ переможців I туру на участь їх у Рейтингу на Всеукраїнському рівні здійснюється Генеральною дирекцією ВГО АППУ в термін: з 10 травня  до 27 червня включно;

—       Опрацювання Заявок з документами та визначення претендентів на перемогу в ІІ Турі Рейтингу здійснюється Генеральною дирекцією ВГО АППУ у термін: з 01 липня  до 20 вересня включно, з перевіркою ДПС України та Державною службою України з питань праці показників отриманих від претендентів;

—       Проведення засідання Вищої Рейтингової комісії та визначення переможців Всеукраїнського Рейтингу «Сумлінні платники податків – 2023» відбувається шляхом відкритого голосування в період:  з 20 вересня до 30 вересня включно;

—       Урочиста церемонія нагородження Всеукраїнського Рейтингу «Сумлінні платники податків – 2023» відбувається у визначену Вищою рейтинговою Комісією, дату  жовтня місяця поточного року.

Більш детально про Рейтинг, умови участі, Критерії відбору, Документи щодо Рейтингу за посиланням: https://appu.org.ua/rating/

2.1.2. Інші проєкти

Міжнародна ініціатива «Clear Wave»

У 2016 році Асоціація платників податків України стала організатором першої та єдиної в Україні Міжнародної ініціативи «Clear Wave», яка пропагує ведення прозорого, чесного і відповідального бізнесу. Акція «Clear Wave» проходила одночасно в м. Києві та в найбільших містах Литви, Латвії та Естонії за участю перших осіб держав.

Метою акції «Clear Wave» є привернення уваги громадян до заохочення практики ведення прозорого бізнесу та впровадження принципів чесного ведення підприємництва. Проект спрямований на об’єднання зусиль політиків, членів парламенту, державних службовців, бізнесменів, представників шоу-бізнесу, молодіжних організацій, громадських діячів для подолання «тіньової» економіки, формування у суспільстві податкових знань та свідомості з метою сприяння добровільній і своєчасній сплаті податків, підвищенню соціального престижу українського платника податків.

25.05.2017 року ВГО «Асоціація платників податків України» отримала Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 227041, видане Міністерством економічного розвитку і торгівлі України щодо права власності на використання в Україні знаку «Біла хвиля».

Бухгалтерський Клуб

Основною метою організації та роботи «Бухгалтерського Клубу» є винесення на обговорення проблем, які виникають, у зв’язку із застосуванням норм податкового законодавства, необхідність надання пропозицій щодо врегулювання норм законодавства, підготовки та надання узагальнюючих податкових консультацій, обговорення законопроектів тощо. За підсумками засідання «Банківського Клубу» Асоціація вживає всіх можливих заходів щодо врегулювання та вирішення питань, які цього вимагають.

Засідання «Бухгалтерського Клубу» корисні та ефективні для членів Асоціації, які зможуть ділитись своїм досвідом, обмінюватись думками з тим, щоб не допускати помилок у подальшій роботі, а головне завдання – упереджувати виникнення та оперативне вирішення саме тих питань, які перешкоджають роботі бізнесу.

Бухгалтерський Клуб — клуб професіоналів та однодумців! Клуб, в якому актуальні питання бухгалтерського обліку та оподаткування обговорюються оперативно, якісно, на високому професійному рівні та у зручному для Вас форматі.

Знання та знайомства, отримані у Бухгалтерському клубі — це запорука Вашого професійного успіху!

Асоціація пропонує членам ВГО АППУ стати (безкоштовно, в межах сплати щорічного членського внеску) активними учасниками «Бухгалтерського Клубу» ВГО АППУ.

Вступити до Бухгалтерського клубу можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVwuu5SfmuBtzZOGaT3S1NuO2tpqWFv1gVxv-He5ARnGLkTA/viewform

 

Назва підприємства
код ЄДРПОУ
ПІБ
Посада
Контактний номер телефону
e-mail
Ім’я профілю у мережі Facebook

Банківський Клуб

 На сьогоднішній день керівники багатьох українських банків вирішують як їм рухатися далі. І вибір стратегічного курсу розвитку банку значною мірою залежить від цілого ряду факторів і, в першу чергу, від економічної політики держави.

Асоціацією платників податків України започатковано Банківський Клуб, який об’єднує керівництво українських банків – членів Асоціації платників податків України задля посилення діалогу банківського сектору з представниками ділових кіл та органами державної влади.

Робота Банківського Клубу спрямована на досягнення успіхів у банківській справі шляхом поліпшення податкового законодавства.

Всеукраїнський «Рейтинг блогерів та трендмейкерів Yuccie»

Асоціація платників податків України стала партнером Всеукраїнського «Рейтингу блогерів та трендмейкерів Yuccie».

YUCCIE (від англ. Yuccie — «young urban creatives» – «молодий, міський, творчий») – це покоління сучасних людей, які цінують не лише свою творчу незалежність, але й престиж й матеріальний успіх. В цьому проекті організатори поставили за мету об’єднати і показати людей, які сьогодні формують тренди.

Завдання проекту:

  • формування переліку найбільш популярних в Україні особистостей у Facebook, Instagram та Youtube, персоналій у ЗМІ
  • отримання потужної регіональної мережі координаторів та прихильників Рейтингу з метою налагодження обміну досвідом, пропаганди об’єктивної та відкритої інформації
  • проведення просвітницьких заходів з медіа-грамотності, ексклюзивних нетворк-процесів з блогерами.

Всеукраїнський «Рейтинг блогерів та трендмейкерів Yuccie» не претендує на абсолютну об’єктивність, але вперше презентує ТОП-100 у кожному обласному центрі України.

Проект збирає популярних людей у соціальних мережах, які сьогодні змінюють громадську думку, впливають на маси, формують тренди.  Ми хочемо об’єднати і показати людей, які сьогодні формують тренди. Їх читають, «лайкають», «репостять». За ними спостерігають та намагаються бути на них схожими. Оскільки претенденти на перемогу дуже різні, то й визначення найкращих проходить у окремих номінаціях: народне голосування, блогери та медійники, зіркові персоналії, кращі Instagram-аккаунти, найактивніші Facebook персоналії.

Якщо у Вас є блог, сторінка в Instagram, Youtube або Facebook, Ви маєте свою аудиторію — ми рухаємось в одному напрямку!

2.2. СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

2.2.1. Громадські обговорення
2.2.2. Міжнародна співпраця

Асоціація платників податків України веде активну міжнародну співпрацю: з 2001 року є постійним членом Всесвітньої Асоціації платників податків (WTA), Європейської Асоціації платників податків (TAE) та підписала низку Меморандумів із представниками 22 країн світу, таких як США, Китай, Канада, Німеччина, Франція, Швеція, Польща, Грузія, Вірменія, країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону та ін. Зокрема у 2017 році Меморандум про Співпрацю було підписано із Європейською Асоціацією платників податків, після чого було проведено низку спільних заходів в Україні та заплановано проведення дзеркальних заходів у Брюсселі.

Асоціація платників податків України підтримує роботу у сфері обміну досвідом, проведені спільних заходів, організації ділових зустрічей закордонних колег із представниками української влади, виступають із докладами на конференціях, круглих столах та беруть участь у перемовинах як українські представники. Новини Асоціації регулярно розміщуються на інформаційних платформах міжнародних колег, наприклад, у щоквартальному зверненні Президента Всесвітньої Асоціації платників податків.

Головною метою міжнародної роботи Асоціації є вивчення міжнародного досвіду, заснованих на діалозі між владою та бізнесом задля вивчення нових ефективних методів та механізмів роботи, а також інформування наших партнерів щодо ситуації в країні, популяризація України в світі, залучення інвесторів, тощо. Окремим напрямком роботи є допомога українським підприємствам знаходити партнерів за кордоном та дізнаватись про податковий клімат в цікавих з точки зору ведення бізнесу країнах.

Враховуючи те, що міжнародне співробітництво є ефективним напрямком діяльності організації та важливим чинником її розвитку, Асоціація продовжує свою роботу щодо розширення географії співробітництва та налагодження конструктивного діалогу з міжнародними інституціями та громадськими об’єднаннями.

2.2.3. Співпраця з громадськими організаціями

Розвиток співпраці з профільними об’єднаннями, вивчення досвіду діяльності інших громадських та неурядових організацій є одним з пріоритетних напрямків в роботі Асоціації у відповідності до завдань її Стратегії  розвитку.

Так, з метою розвитку та укріплення освітніх, наукових та інформаційних зв’язків для подальшого удосконалення податкової системи в Україні, підписано ряд Меморандумів, предметом яких є організація партнерства та співпраці, спрямованих на розвиток наукових проектів щодо поліпшення підприємницького клімату в країні, розвитку партнерських відносин між владою і суспільством, підвищення соціальної відповідальності платників податків, поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного застосування.

Зокрема, Асоціація платників податків України є одним із фундаторів  створення Української Ради бізнесу — об’єднання господарських асоціацій, громадських спілок та громадських організацій малого та середнього бізнесу, до складу якого входить понад 70 бізнес-об’єднань різних галузей економіки, членами яких є близько 27 тисяч підприємств України. Мета об’єднання – спільними зусиллями добиватися прийняття вкрай важливих для економіки реформ, визначених у Меморандумі Ради (посилання)

24 січня 2019 року Президента ВГО АППУ Грігола Катамадзе обрано в Наглядову Раду Української Ради бізнесу, до складу якої входить лише 8 осіб.

 

МЕМОРАНДУМИ

Меморандум УРБ

Меморандум УРБ, Фонду підтримки економічної безпеки, платформи взаємодії бізнесу «Бізнес100»

Меморандум про партнерство та співробітництво між Асоціацією платників податків України та Громадською спілкою «Міжнародно-інтеграційний центр»

Меморандум про партнерство та співробітництво між Асоціацією платників податків України та Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету

Меморандум про партнерство та співробітництво між Асоціацією платників податків України та Національним університетом Державної податкової служби України.

Меморандуму про партнерство та співпрацю між Асоціацією платників податків України та Конфедерацією будівельників України.

Угода про партнерство та співробітництво між Європейським Економічним Сенатом та ВГО «Асоціація платників податків України»

Меморандум про співпрацю між ВГО «Асоціація платників податків України», «СЕО Клуб» та «Книга рекордів України»

Представники українського бізнесу, коаліції Електронна держава та економічні експерти підписали Меморандум про співпрацю з партією «Слуга народу»

Меморандум про партнерство та співробітництво між ВГО «Асоціація платників податків України» та Державною податковою службою України

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між ВГО «Асоціація платників податків України» та Державною митною службою України

Меморандум про співробітництво між Фондом державного майна України та Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України»

Меморандум про співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» та Міністерством внутрішніх справ України

Меморандум про співробітництво між АППУ та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого

Меморандум про співробітництво  та партнерство між Асоціацією платників податків України та Державною службою України з питань праці

Меморандуму про співпрацю між Радою громадського контролю при Бюро економічної безпеки України» та Українською Радою Бізнесу

Меморандум про співробітництво між Всеукраїнською rромадською орrанізацію «Асоціація платників податків України» і Університетом митної справи та фінансів

2.3. СПІВПРАЦЯ З ВЛАДОЮ

 2.3.1. Взаємодія з виконавчою владою

 Асоціація платників податків України у своїй діяльності керується тим, що ефективний захист інтересів бізнес-спільноти можливий, в першу чергу, за умови постійного діалогу представників бізнесу та фіскальних органів. До того ж, такі відносини мають бути побудовані на принципі довіри та взаємовідповідальності.

Шляхом подання клопотання до ДФС України та через подання Скарг Бізнес-омбудсмену в Україні Альгірдасу Шеметі Асоціація вирішує у відповідності до законодавства проблемні питання членів АППУ та здійснює супровід таких справ. Практика показує, що це дієвий захист членів Асоціації – платників податків.

З метою забезпечення об’єктивності в роботі з платниками – членами Асоціації, створення ефективного механізму налагодження партнерських відносин між органами фіскальної служби та платниками податків, участі громадськості в реалізації податкової та митної політики, ДФС України та Асоціацією створено Узгоджувальну комісію щодо розгляду проблемних (спірних) питань у сфері оподаткування та митного оформлення членів Асоціації.

Порядок денний засідань Комісії формується на підставі письмових звернень платників податків — членів АППУ до Генеральної дирекції ВГО АППУ про необхідність розгляду того чи іншого проблемного (спірного) питання, отримати кваліфіковану допомогу та захист

 

 

 

 

 

Поділитись:
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ