Мельник Віктор Миколайович

Мельник Віктор Миколайович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Народився 13 червня 1972 року на Одещині.

1990 року закінчив з відзнакою Одеський фінансовий технікум Міністерства фінансів Української РСР за спеціальністю «Бюджетний облік».

1995 року закінчив з відзнакою Одеський державний економічний університет (фінансово-економічний факультет, спеціальність «Фінанси і кредит»).

1999 року закінчив аспірантуру Одеського державного економічного університету та достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність «Фінанси, грошовий обіг і кредит»). Дисертація була присвячена впливу податків на виробництво в Україні.

2002 року отримав вчене звання доцента кафедри податкової політики та оподаткування.

2007 року здобув ступінь доктора економічних наук (спеціальність «Гроші, фінанси і кредит»). Дисертація присвячувалася проблематиці забезпечення повнити прояву і дії основних домінант оподаткування, серед яких центральне місце виділялося управлінню процесом справляння (адмініструванню податків).

2011 року отримав вчене звання професора кафедри фінансів та банківської справи.

Трудову кар’єру розпочав у 1990 році.

Працював:

  • у Державній податковій інспекції Міністерства фінансів України по Любашівському району Одеської області на посадах державного податкового інспектора та старшого державного податкового інспектора (1990-1992р.р.);
  • у контрольно-ревізійному управлінні Міністерства фінансів України по Одеській області на посадах контролера-ревізора, старшого контролера-ревізора, провідного контролера-ревізора (1992-1995р.р.);
  • у Одеському фінансово-економічному коледжі Міністерства фінансів України (1995-1999р.р.); за сумісництвом у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (1997-1999р.р.);
  • в Національній академії державної податкової служби України на посаді доцента з виконанням обов’язків заступника завідувача кафедри, заступника декана фінансово-економічного факультету, декана факультету економіки та оподаткування (місто Ірпінь Київської області, 1999-2006р.р.);
  • у Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України на посадах провідного наукового співробітника та заступника директора з наукової роботи (місто Київ, 2007-2009р.р.);
  • в Європейському університеті на посадах завідувача кафедри фінансів та банківської справи, проректора з наукової роботи (місто Київ, 2009-2016р.р.);
  • в Університеті державної фіскальної служби України на посаді директора науково-дослідного інституту фіскальної політики (місто Ірпінь Київської області, 2016-2017р.р.).

З вересня 2017 року – професор кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Є автором та співавтором більше 140 наукових праць, з яких 21 монографія, 14 навчальних посібників та підручників.

Створив власну наукову школу, до якої увійшли 29 кандидатів та 4 доктори економічних наук, захищених під його науковим керівництвом.

У 2002-2003р.р. був основним розробником та одним з ініціаторів запровадження спеціальності «Оподаткування» для підготовки фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».

Має спеціальне звання «Радник податкової служби ІІ рангу».

У 2009-2011рр. був членом експертної ради з економічних наук Вищої атестаційної комісії України.

Згідно наказу Міністерства фінансів (2010р.) був керівником однієї з груп наукового супроводження проекту нині чинного Податкового кодексу та підготовки науково-практичного коментаря до цього кодексу.

Є членом редакційних колегій чотирьох фахових журналів.

Поділитись:
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ