РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

Різновидністю рентної плати, встановленої Податковим кодексом України, є плата за спеціальне використання води.
Водокористування, як визначає стаття 46 Водного кодексу України, може бути двох видів – загальне та спеціальне.
Спеціальне водокористування – це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів (стаття 48 Водного кодексу).
Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.
Саме спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі відповідного дозволу (ст. 49 Водного кодексу).
У зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1091 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування»:
- видача дозволів на спеціальне водокористування здійснюється територіальними органами Держводагентства;
- дозволи на спеціальне водокористування, які видані до 03.06.2017 р. (включно), діють до моменту закінчення строку їх дії, а їх анулювання з підстав, передбачених законом, здійснюється Державним агентством водних ресурсів;
- з 1 січня 2019 року відомості про видачу дозволів на спеціальне водокористування в обов’язковому порядку вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України від 15.05.2003 р. № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; документообіг здійснюватиметься в електронному вигляді.
У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин (частина двадцять перша ст. 49 Водного кодексу).

Зверніть увагу!
З 1 січня 2018 року змінено коло платників рентної плати за спецводокористування.
Так, відповідно до пункту 110 Закону України від 21.12.2016 р. № 1797-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено зміни до пункту 255.1 статті 255 ПКУ, згідно з якими платниками вказаної плати є:
- первинні водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом її забору із водних об’єктів;
- суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
При цьому, платниками визначені як юридичні особи, так і їх філії, відділення, відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва підприємств, а також фізичні особи-підприємці.
З 1 січня 2018 року вторинні водокористувачі не є платниками рентної плати за спецводокористування, оскільки вони самостійно не здійснюють забір води з водних об’єктів, а отримують її у первинних водокористувачів.

Зверніть увагу!
Під первинних водокористувачів підпадають виробники питної води чи напоїв, що використовують воду з джерела питного водопостачання та/або доводять її якість до вимог на питну воду, а також виробники напоїв, що беруть воду з власної свердловини, тобто самостійно здійснюють забір води. Відповідно вони є платниками вказаної плати.
Якщо ж виробник напоїв отримує воду від первинного водокористувача (по трубопроводу, в цистернах чи бутилях тощо), а отже не є первинним водокористувачем, а вторинним, то починаючи з 1 січня 2018 року він не сплачує до бюджету рентну плату за спецводокористування.

Об’єктом оподаткування рентною платою за спецводокористування є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі (п. 255.3 ст. 255 ПКУ).
Не справляється вказана плата, зокрема, за забір морської води (крім води з лиманів), за воду, що використовується: садівницькими товарниствами та городницькими товариствами (кооперативами); для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів; для протипожежних потреб; для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, в тому числі і для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та платників єдиного податку (в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках, утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані); для пилозаглушення у шахтах; в інших випадках, визначених пунктом 255.4 статті 255 ПКУ.
Зверніть увагу!
Платники єдиного податку четвертої групи, якими можуть бути сільськогосподарські товаровиробники за умови дотримання відповідних умов, звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з рентної плати за спецводокористування (п. 297.1 ст. 297 ПКУ).
Якщо фермерські господарства є платниками єдиного податку четвертої групи, то вони не подають податкову звітність та не сплачують вказану рентну плату.
Пунктом 46 розділу І Закону України від 07.12.2017 р. № 2245-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» внесено зміни до пункту 255.5 статті 255 ПКУ, згідно з якими збільшено ставки рентної плати за воду.

Зверніть увагу!
Ставки рентної плати за воду (з урахуванням прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції) у 2018 році в порівнянні зі ставками, які діяли у 2017 році, збільшились на 16,8 відсотка.
Розміри ставок рентної плати за використання поверхневих вод встановлені п.п. 255.5.1 п. 255.5. ст. 255 ПКУ, підземних вод – п.п. 255.5.2. п. 255.5 цієї ж статті, а особливості їх застосування – п.п. 255.6 - 255.10 статті 255 ПКУ.
Зокрема, житлово-комунальні підприємства застосовують до ставок рентної плати за спецводокористування понижуючий коефіцієнт 0,3 (п. 255.7 ст. 255 ПКУ).
Слід врахувати, що ставки можуть змінюватися щорічно, такі повноваження надані Кабінету міністрів України.
Так, абзацом дев’ятим пункту 4 розділу XIX «Прикінцеві положення» ПКУ визначено, що Кабінет міністрів України щорічно до 1 червня у разі необхідності вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до ПКУ щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, зокрема з рентної плати.

Сума рентної плпти за спецводокористування обчислюється, виходячи з фактичних обсягів використаної води із водних об’єктів, поверхневої чи підземної, які встановлюються у дозволі на спецводокористування, лімітів використання води, ставок плати та відповідних коефіцієнтів.
Платники рентної плати за спецводокористування самостійно обчислюють суму цієї плати щоквартально наростаючим підсумком з початку року та складають податкову декларацію за формою, яка затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 719 ((в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2016 р. № 927) із змінами та доповненнями.
Невід’ємною частиною декларації є додатки. Розрахунок рентної плати за спецвикористання води здійснюється у додатку № 5.
Декларація подається протягом 40 календарних днів за останнім днем звітного кварталу, а сплата здійснюється протягом 10 календарних днів, наступних за граничним днем подання декларації.
Декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації платника рентної плати за спецводокористування (пп. 257.3.4 ПКУ).
Однак, за водні об’єкти або об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів (якщо місце знаходження водного об’єкта відрізняється від місцезнаходження підприємства), водокористувач обліковується як платник рентної плати за місцем знаходження водного об’єкта (лист ДФС України від 30.01.2017 р. № 2069/7/99-99-12-03-04-14).
Якщо декларація подається вперше, то разом з нею водокористувач повинен подати до контролюючого органу в паперовому вигляді копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на постачання води і статистичний звіт «Звіт про використання води» (форма №2ТП-водгосп) (пп. 255.11.19 ПКУ).

Зверніть увагу!
Якщо не передбачено подання звіту за формою № 2ТП-водгосп до Управління водних ресурсів, то не подається він і до органу державної фіскальної служби (роз’яснення на офіційному веб-сайті ДФС України в підкатегорії 121.05 «Загальнодоступний інформаційний ресурс»).
Форма і порядок подання звіту за формою №2ТП-водгосп затверджена наказом Мінекології та природних ресурсів від 16.03.2015 р. за № 78 (подається, якщо забір води складає більше 20 м. куб. на добу). Застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання до контролюючого органу копії вказаного статистичного Звіту нормами ПКУ не передбачено.
А ось неподання або несвоєчасне подання податкової декларації з рентної плати за спецводокористування призводить до застосування штрафу згідно з п. 120.1 ст. 120 ПКУ: 170 грн. – перший раз та 1020 грн. – за кожне повторне порушення протягом року.

Катерина Гривнак

Начальник управління захисту прав платників податків ВГО АППУ

Поділитись новиною:
Останні новини
Схожі новини
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ