За якими групами класифікуються основні засоби та інші необоротні активи для цілей податкового обліку?

Головне управління ДПС в Одеській області інформує, що відповідно до п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України (із змінами, далі – ПКУ) визначено мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів (крім випадку застосування виробничого методу нарахування амортизації):

група 1 – земельні ділянки (мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені);

група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом (мінімально допустимі строки корисного використання – 15 років);

група 3 – будівлі (мінімально допустимі строки корисного використання – 20 років), споруди (мінімально допустимі строки корисного використання – 15 років), передавальні пристрої (мінімально допустимі строки корисного використання – 10 років);

група 4 – машини та обладнання (мінімально допустимі строки корисного використання – 5 років), з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 20000 гривень (мінімально допустимі строки корисного використання – 2 роки);

група 5 – транспортні засоби (мінімально допустимі строки корисного використання – 5 років);

група 6 – інструменти, прилади, інвентар, меблі (мінімально допустимі строки корисного використання – 4 роки);

група 7 – тварини (мінімально допустимі строки корисного використання – 6 років);

група 8 – багаторічні насадження (мінімально допустимі строки корисного використання – 10 років);

група 9 – інші основні засоби (мінімально допустимі строки корисного використання – 12 років);

група 10 – бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України (мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені);

група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи (мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені);

група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди (мінімально допустимі строки корисного використання – 5 років);

група 13 – природні ресурси (мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені);

група 14 – інвентарна тара (мінімально допустимі строки корисного використання – 6 років);

група 15 – предмети прокату (мінімально допустимі строки корисного використання – 5 років);

група 16 – довгострокові біологічні активи (мінімально допустимі строки корисного використання – 7 років).

Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів використовуються з урахуванням наступного.

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку менше ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки, встановлені п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку.

Поділитись новиною:
Останні новини
Схожі новини
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ