Відкриття рахунків в цінних паперах для іноземних інвесторів спрощено.

Верховна Рада України 15 травня 2018 року прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» (законопроект № 6141).

Вказаним Законом, зокрема, вносяться зміни до:

- Закону України «Про депозитарну систему України» в частині запровадження нового типу рахунку в цінних паперах в системі депозитарного обліку, на якому обліковуються права на цінні папери, належні клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача;

- Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині особливостей реєстрації переходу права власності на цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, а також порядку розкриття інформації про власників значних пакетів акцій за відповідним рахунком;

- Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині встановлення особливостей проведення депозитарними установами ідентифікації та верифікації при відкритті та в процесі функціонування рахунку в цінних паперах номінального утримувача;

- Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» в частині встановлення повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлювати вимоги до іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок в цінних паперах номінального утримувача в системі депозитарного обліку цінних паперів, а також права заборонити або обмежити на певний строк проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку номінального утримувача у разі не розкриття останнім інформації про власників та належні їм цінні папери у випадках, встановлених законом.

Метою прийняття Закону є сприяння залученню іноземних інвестицій через спрощення процедури іноземного інвестування в Україні, забезпечення захисту іноземних інвестицій внаслідок запровадження правильного правового режиму обліку права власності на цінні папери клієнтів глобальних зберігачів або інших фінансових посередників.

Прийняття цього Закону має призвести до полегшення іноземним інвесторам доступу до українського ринку цінних паперів, залучити в Україну великі міжнародні фінансові компанії.

Разом з тим, враховуючи важливість забезпечення розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів власників цінних паперів, передбачено певні обмеження кола іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок в цінних паперах номінального утримувача. Зокрема, така особа має бути зареєстрована в державі, яка є членом ЄС і/або членом FATF або MONEYVAL, а також відповідати вимогам, встановленим Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку.

http://iportal.rada.gov.ua/

ВГО "Асоціація платників податків України"пропонує приєднатись до членів Асоціації - найбільшого бізнес-об"єднання в Україні по захисту законних прав та інтересів платників податків.

Поділитись новиною:
Останні новини
Схожі новини
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ