Шодо формування та надання стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA)

Шановні інститути громадянського суспільства!

Звертаємо увагу, що на вебпорталі ДПС розміщено інформацію

стосовно найбільш поширених питань платників податків щодо

формування та надання стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA)

Найбільш поширені питання платників податків щодо формування та надання стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA)

Скорочення назв нормативних документів, які використовуються в тексті:

Податковий кодекс України (Кодекс);

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІV (Закон № 996);

Порядок надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1393, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.01.2012 № 44/20357 (Порядок № 1393);

наказ Міністерства доходів і зборів України від 29.11.2013 № 729 «Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання та Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.02.2014 № 243/25020 (Наказ № 729);

Структура надання електронних документів (інформації) ВПП (стандартний аудиторський файл (SAF-T UA)), наведена в додатку до Порядку № 1393 (Структура);

детальний технічний опис елементів SAF-T UA (Детальний технічний опис);

додаток А до Детального технічного опису (Додаток А);

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 № 433 (Методрекомендації № 433);

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 № 168/704 (Положення № 88);

Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 № 137/28267 (Порядок № 1307);

Методичні рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561 (Методрекомендації № 561).

Питання 1: «Де наведений опис комплексних типів елементів?».

Описом елементів SAF-T UA (таблиця 4) Детального технічного опису зазначено, що в стовпці «Наповнення» наведено такі типи даних – простий (simple), комплексний (complex).

Опис комплексних типів даних відображено в додатку 2, SAF-T_UA_додаток_А, запис у розділі «Structures».

Крім того, актуальні версії Детального технічного опису елементів SAF-T UA та Додатка А до Детального технічного опису елементів SAF-T UA, XSD для SAF-T UA розміщуються для використання платниками податків на сайті ДПС за покликанням: https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/xsd-viznachennya-shemi-xml/.

Питання 2: «Які елементи «Amount» чи «CurrencyCode», «CurrencyAmount» і «ExchangeRate» необхідно заповнювати в комплексному типі «AmountStructure»?».

Комплексний тип «AmountStructure» є складним типом (Complex Type) і складається з набору декількох показників. У файлі оголошено такі складні типи даних:

AddressStructure;

AmountStructure;

AnalysisStructure;

BankAccountStructure;

ContactInformationType;

PersonNameStructure;

ShippingPointStructure;

TaxIDstructure;

TaxInfomationStructure.

Розкриття інформації в елементах типу «AmountStructure» відбувається залежно від фактичного змісту бухгалтерської операції, відповідно до поточного заповнюваного платником податків розділу SAF-T UA.

Елемент «Choice» дозволяє лише одному з визначених елементів «Сума» (Amount), «Код валюти» (CurrencyCode), «Сума валюти» (CurrencyAmount), «Курс обміну валют» (ExchangeRate) бути присутнім усередині елемента-контейнера.

Зокрема, описом елементів стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) (таблиця 4) зазначено, що елемент «Mandatory» обов’язково повинен бути заповненим. Необов’язкові елементи «Optional» можуть бути заповнені, якщо це забезпечує більш повне відображення даних, що належать або пов’язані з предметом перевірки.

Питання 3: «Чи передбачено можливість формування декількох файлів з розбивкою на вкладені структури?».

Відповідно до Детального технічного опису розробникам, які імплементують експорт даних за форматом SAF-T UA з облікових систем, слід враховувати, що є два основних підходи щодо формування файлів даних SAF-T UA:

Принцип 1. Один файл. Полягає в тому, що один відбір даних призводить до формування одного файлу даних SAF-T UA (наведено в пункті 2.4.1.1 підрозділу 2.4 «Модель даних та уточнення до них» розділу 2 «Призначення та мета створення XSD для SAF-T UA» Детального технічного опису).

Принцип 2. Множина файлів. Полягає в тому, що один відбір даних призводить до формування множини файлів даних (наведено в пункті 2.4.1.2 підрозділу 2.4 «Модель даних та уточнення до них» розділу 2 «Призначення та мета створення XSD для SAF-T UA» Детального технічного опису).

Питання 4: «Чи можуть розділи SAF-Т UA перетинатися між файлами вивантаження? Наприклад — чи може суб’єкт господарювання розділ «GeneralLedgerEntries» вивантажити кількома файлами? (2_4, 3_4, 4_4)?».

Для забезпечення технічної можливості проходження файлів даних SAF-T UA до систем обробки даних ДПС потрібно враховувати правила і обмеження щодо розмірів  файлів:

600 Мб – максимальний розмір сформованих файлів даних XML;

сформовані файли даних SAF-T UA слід заархівувати в zip-архів;

розмір zip-архіву не може перевищувати 2 Гб;

zip-архів може містити декілька файлів даних XML;

за одну передачу даних до системи обробки даних ДПС можна направити не більше 10 файлів у формі zip-архівів.

Приклад сценарію з 2 файлами zip і з 4 файлами XML наведено в таблиці 2 пункту 2.3.1 «Правила формування назви файлу» підрозділу 2.3 «Обмін файлами даних SAF-T UA» розділу 2 «Призначення та мета створення XSD для SAF-T UA» Детального технічного опису.

Питання 5: «Чи є обмеження на використання спецсимволів (наприклад, &, @, / та ін.) під час заповнення полів SAF-T UA? Чи є відповідний перелік дозволених чи заборонених символів?».

Умови використання будь-яких символів при формуванні стандартного аудиторського файлу визначено в Детальному технічному описі.

Відповідно до Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 29.11.2013 № 729, значення показників символьного типу не можуть містити символи:

> – більше;

< – менше;

” – подвійні лапки;

’ – апостроф;

https://tax.gov.ua/data/material/000/tinyMce/a085558ecc0de6fed22b001725500df4.jpeg– амперсанд.

Замість них використовуються відповідні макропідстановки, наведені в таблиці 3 Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання Наказу № 729:

https://tax.gov.ua/data/material/000/tinyMce/748a5ab49942197e41ea0fed6368af90.jpeg

Питання 6: «Чи передбачена можливість щодо повторного подання файлу, зокрема по кількості спроб та самоуточнень?». 

Пунктом 85.2 статті 85 Кодексу передбачено, що платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає в платника податків після початку перевірки.

У разі одержання від контролюючого органу повідомлення про відхилення електронного документа (інформації) ВПП відправником вживаються заходи для усунення причин відхилення і забезпечення повторного відправлення цього документа (абзац другий пункту 3.7 розділу ІІІ Порядку
№ 1393).

Інших можливостей щодо кількості спроб подання великим платником податків стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) до контролюючого органу, який проводить перевірку, та самоуточнень чинним законодавством України на сьогодні не передбачено.

Питання 7: «Чи є можливість вивантаження SAF-T UA за звітний період окремими файлами за кожен місяць (наприклад, дані за 2024 рік – 12 файлів за кожен місяць)?».

Пунктом 85.2 статті 85 Кодексу передбачено, що платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки.

При цьому великий платник податків на запит контролюючого органу зобов’язаний також надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» копії таких документів, що створюються ним в електронній формі з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту.

Відповідно до Детального технічного опису розробникам, які імплементують експорт даних за форматом SAF-T UA з облікових систем, слід враховувати, що є два основних підходи щодо формування файлів даних SAF-T UA:

Принцип 1. Один файл.

Принцип 2. Множина файлів.

Зокрема, принцип 2 полягає в тому, що один відбір даних призводить до формування множини файлів даних.

Такий підхід до формування SAF-T UA найбільш прийнятний і зручний з огляду на таке:

можливість формування SAF-T UA за визначений період, наприклад, за квартал, півріччя, 9 місяців, рік;

необхідність дотримуватися обмежень щодо розміру файлів даних;

врахування ситуації, коли вивантаження даних виконується з різних облікових систем.

Суть підходу формування множини файлів полягає в тому, що відбір даних виконується в різні файли XML. Тож передбачається гнучка кількість файлів, сформованих на основі завершеної порції даних, і тільки всі разом такі файли містять повний набір даних SAF-T UA.

Приклад відбору визначеного звітного періоду. Всі дані зібрано у двох XML файлах.

Номер файлу

Вміст AuditFile

1_2

Заголовок (Header) і Довідники (MasterFiles)

2_2

Заголовок (Header) і Бухгалтерські операції (GeneralLedgerEntries)

Під час поділу однієї вибірки на кілька файлів необхідно подбати про називання файлів у порядку, щоб вони могли належним чином оброблятися ДПС. Номери файлів формуються, як описано в пункті 2.3.1 «Правила формування назви файлу» підрозділу 2.3 «Обмін файлами даних SAF-T UA» розділу 2 «Призначення та мета створення XSD для SAF-T UA» Детального технічного опису.

Питання 8: «Чи існує перелік логічних / арифметичних контролів / звірянь, які будуть використовуватися ДПС під час обробки файлу SAF-T UA?».

Пунктом 85.2 статті 85 Кодексу передбачено, що платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки.

Стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) містить у своїй структурі експортовані з вихідної системи бухгалтерського обліку дані про наявність та стан господарських ресурсів платника податків, джерела їхнього утворення, а також усі зміни, що відбулися в їхній структурі і складі під впливом господарських операцій, тому має індивідуальний характер для кожного окремого платника податків, тож і помилки, які можуть виникнути в процесі створення та подання до контролюючих органів стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) також є індивідуальними для кожного платника податків.

Окремо слід зазначити, що підтвердженням прийняття та реєстрації або відхилення контролюючим органом електронних документів (інформації) ВПП є повідомлення (квитанція), яке направляється платнику податків у вигляді електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку. У разі неодержання від контролюючого органу протягом двох робочих днів повідомлення про прийняття і реєстрацію або про відхилення електронного документа (інформації) ВПП відправник вживає додаткових заходів з використанням інших засобів зв’язку для одержання від адресата відповідного повідомлення, а в разі одержання від контролюючого органу повідомлення про відхилення електронного документа (інформації) ВПП відправником вживаються заходи для усунення причин відхилення і забезпечення повторного відправлення цього документа (пункт 3.7 розділу ІІІ Порядку № 1393).

Питання 9: «Як мають відображатися суми із від’ємним значенням, наприклад, для операцій сторно, повернення, коригування і т. д.?».

При заповненні інформації стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) необхідно враховувати характеристику елементів та їхню послідовність. Для відображення суми із від’ємним значенням, наприклад, для операцій сторно необхідно розкривати інформація щодо бухгалтерських проведень суб’єкта господарювання в розрізі кожної окремої господарської операції, із деталізацією здійснення такої операції, із зазначенням її типу, суми, інформації щодо унікального ідентифікаційного номера контрагента юридичної (фізичної) особи (у разі, якщо операція здійснюється з контрагентом) та розкривати дані про бухгалтерські проведення за цією операцією.

Відповідно до пункту 4.9 глави 4 Положення № 88, помилки в первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку, що складені в електронній формі, виправляються способом сторно або з використанням додаткових бухгалтерських проведень.

Питання 10: «Відображення першої події у довіднику «TransactionType», відповідно до прикладу.

Приклад: отримано 100 грошових одиниць (далі – г. о.) попередньої оплати, надано послуг на 500 г. о., потім отримано залишок суми 400 г. о., експерти Асоціації доходять висновку, що відповідні операції буде класифіковано як:

оплата наданих послуг (перша подія) – 100 г. о.;

надання послуг (частково перша подія, частково – друга) – 500 г. о. (але базою для нарахування ПДВ-зобов’язань уже буде тільки різниця: 500 – 100 = 400 г. о.);

оплата наданих послуг (друга подія) – 400 г. о.

Як відбувається відображення оплати?».

Згідно з пунктом 201.7 статті 201 Кодексу податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів / послуг, а також на суму коштів, що надійшли на рахунок у банку / небанківському надавачу платіжних послуг як попередня оплата (аванс).

Структура і Детальний технічний опис передбачають обов’язкове заповнення підрозділу «Довідники операцій».

Окрім цього, у примітці 2 Структури зазначено, що в елементі «Тип операції» (TransactionType) підрозділу «Довідники операцій» наводиться відповідне умовне позначення або кодування операцій. При зазначенні типу і опису операцій, пов’язаних з придбанням / продажем товарів, робіт / послуг, здійснюється відповідне розмежування цих операцій з урахуванням того, яка подія (перерахування коштів (додаткова ознака при умовному позначенні операції – «С») або отримання чи постачання товарів, робіт / послуг (додаткова ознака при умовному позначенні операції – «П»)) відбулася першою (у разі, якщо суб’єктом господарювання застосовуються інші ознаки або кодування операцій, які дозволяють здійснити наведене розмежування, можуть бути застосовані такі ознаки або коди операцій).

При зазначенні типу операцій в інших підрозділах SAF-T UA зазначається умовне позначення операції відповідно до підрозділу 2.2 «Довідник операцій» розділу ІІ «Довідники» Структури.

Оскільки придбання товарно-матеріальних цінностей у наведеному в питанні випадку передбачає часткову передплату (100 г. о.), то на дату оприбуткування на повну суму постачання товарно-матеріальних цінностей (500 г. о.) частина суми буде відповідати правилу другої події (400 г. о.), а інша частина – правилу першої події (100 г. о.).

Питання 11: «Які умовні позначення можливо застосовувати при великій кількості покупців (клієнтів) або отримувачів робіт (послуг) для заповнення підрозділу ІІ.5 «Клієнти» розділу ІІ «Довідники» (MasterFiles) Додатку А?».

Детальний технічний опис передбачає обов’язкове заповнення елементів «Код ЄДРПОУ / РНОКПП контрагента» та «Найменування / прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)» підрозділу 2.5 «Контрагенти» Структури ІІ.5 «Клієнти» Додатка А, для яких у примітці 2 зазначено: якщо здійснюється роздрібний продаж без ідентифікації покупця – зазначається умовний код таких операцій, що застосовуються.

Такі ж пояснення надані до елемента «Код ЄДРПОУ / РНОКПП контрагента» підрозділу 3.1 «Бухгалтерські операції» розділу III «Журнал бухгалтерських записів» Структури і підрозділу 4.1 «Відомості про продаж» розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури.

Водночас при наданні робіт / послуг особам, що не зареєстровані платниками ПДВ, як на підставі укладених договорів, так і на умовах попередньо оплаченої послуги (без договору) постачальник таких робіт / послуг – платник податку може складати податкові накладні за щоденними підсумками операцій (якщо попередньо не були складені податкові накладні на ці операції).

У разі складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у рядку «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» такої податкової накладної робиться позначка «Х» та зазначається тип причини 11. А в рядку «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється. Інші дані та показники такої податкової накладної заповнюються за правилами, визначеними Порядком № 1307.

Питання 12: «Яка інформація зазначається у полях, обов’язкових для заповнення, наприклад: елемент ІІ.5.1.1.1 «Код контрагента» та елемент ІІ.5.1.2 «Ідентифікатор покупця» розділу ІІ «Довідники» (MasterFiles) Додатку А?»

Відповідно до Детального технічного опису в підрозділі ІІ.5 «Клієнти» повинна зазначатися інформація щодо контрагентів покупців / постачальників, із якими суб’єкт господарювання мав господарські відносини, із зазначенням ідентифікаційних даних (податковий номер / код нерезидента, найменування, номер платника податку на додану вартість), номера рахунку / субрахунку/аналітичного рахунку бухгалтерського обліку, що застосовується суб’єктом господарювання для цього контрагента, та розкриттям іншої інформації.

Структурою передбачено в підрозділі 2.5 «Контрагенти» розділу ІІ «Довідники» заповнення обов’язкового елемента «Код ЄДРПОУ / РНОКПП контрагента» (унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи), який ведеться в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи.

Елемент «Код ЄДРПОУ / РНОКПП контрагента» є аналогом елемента «RegistrationNumber», а елемент «Ідентифікатор покупця» (CustomerID) застосовується в XML-схемі SAF-T UA як ключ (key), тож пропонується заповнювати обидва ці елементи.

Питання 13: «Яку інформацію необхідно заповнити у полі елементу ІІ.9.1.1 «Код типу аналітичного рахунку» розділу ІІ «Довідники» (MasterFiles) Додатку А?».

Поле елемента ІІ.9.1.1 «Код типу аналітичного рахунку» (AnalysisType) підрозділу ІІ.9 «Таблиця аналітичних рахунків» (AnalysisTypeTable) розділу ІІ «Довідники» (MasterFiles) Додатка А відповідає елементу 2.4.2 підрозділу 2.4 «Сальдові оборотні відомості» розділу ІІ «Довідники» Структури і містить інформацію про номер аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб’єкта господарювання.

Інформуємо, що стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) розроблений для збору даних зі складових типових облікових систем бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, тому інформацію для його наповнення необхідно відображати відповідно до законодавства, що регулює питання організації та ведення бухгалтерського обліку.

Питання 14: «Які суми необхідно розкрити у полі елементу ІІ.14.1.11.1.10 «Передача (переведення) активу» розділу ІІ «Довідники» (MasterFiles) Додатку А?».

Поле елемента ІІ.14.1.11.1.10 «Передача (переведення) активу» (Transfers) підрозділу ІІ.14 «Необоротні активи» (Assets) розділу ІІ «Довідники» (MasterFiles) Додатка А відповідає елементу 2.8.14 підрозділу 2.8 «Необоротні активи» розділу ІІ «Довідники» Структури і містить інформацію щодо суми, за якою актив обліковується в балансі (балансова вартість).

Актив відображається в балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням (пункт 2.3 Методрекомендацій № 433).

Також інформуємо, що стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) розроблений для збору даних зі складових типових облікових систем бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, тому інформацію для його наповнення необхідно відображати відповідно до законодавства, що регулює питання організації та ведення бухгалтерського обліку.

Питання 15: «Як заповнити обов’язкове поле елементу ІІ.14.1.9 «Дата виведення з експлуатації» розділу ІІ «Довідники» (MasterFiles) Додатку А, якщо основний засіб не виводився з експлуатації?».

Поле елемента ІІ.14.1.9 «Дата виведення з експлуатації» (DecommissionDate) підрозділу ІІ.14 «Необоротні активи» (Assets) розділу ІІ «Довідники» (MasterFiles) Додатка А відповідає елементу 2.8.8 підрозділу 2.8 «Необоротні активи» розділу ІІ «Довідники» Структури, і зазначається дата виведення з експлуатації, у т. ч. у зв’язку з консервацією або переведенням до складу активів, які призначаються для продажу.

Водночас елемент ІІ.14.1.9 «Дата виведення з експлуатації» (DecommissionDate) підрозділу ІІ.14 «Необоротні активи» (Assets) розділу ІІ «Довідники» (MasterFiles) Додатка А містить статус «Optional».

Також інформуємо, що стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) розроблений для збору даних зі складових типових облікових систем бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, тому інформацію для його наповнення необхідно відображати відповідно до законодавства, що регулює питання організації та ведення бухгалтерського обліку.

Питання 16: «Як відобразити в підрозділі 2.8. «Необоротні активи» розділу ІІ «Довідники» Структури вибуття повністю замортизованого основного засобу, балансова вартість якого складає 0,0 грн?».

У підрозділі 2.8 «Необоротні активи» розділу ІІ «Довідники» Структури відображається інформація щодо обліку основних фондів, які належать суб’єкту господарювання або закріплюються за ним на праві господарського відання чи праві оперативного управління та забезпечують провадження (функціонування) його основної діяльності, і строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік, а також нематеріальних активів. Також зазначається опис активу, на якому рахунку / субрахунку обліковує суб’єкт господарювання актив, строк його корисності, балансова, залишкова, ліквідаційна вартість та інші показники за кожним окремим активом із обов’язковим відображенням усіх бухгалтерських проведень, пов’язаних із цим активом, а також із розкриттям інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA. Зазначені дані відображаються в розрізі окремого кожного необоротного активу.

Зокрема, у кожного платника податків наявний наказ про облікову політику, який не виключно відображає облік основних засобів та дії з ними, з урахуванням положень Методрекомендацій № 561.

Водночас інформуємо, що стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) розроблений для збору даних зі складових типових облікових систем бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, тому інформацію для його наповнення необхідно відображати відповідно до законодавства, що регулює питання організації та ведення бухгалтерського обліку.

Питання 17: «Чим передбачено формування податкових різниць, що відображаються у підрозділі ІІ.15 «Податкові різниці» розділу ІІ «Довідники» (MasterFiles) Додатку А?».

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу (статті 39, 1231138 – 141, підрозділ 4 розділу ХХ Кодексу).

Відповідно до Структури в підрозділі 5.1 «Податкові різниці, що виникли у суб’єкта господарювання» розділу 5 «Податкові різниці» заповнюються дані щодо податкових різниць, на які збільшується / зменшується фінансовий результат у розрізі кожного показника, визначеного Кодексом, що в періоді, за який надається інформація на запит контролюючого органу, мав вплив на фінансовий результат суб’єкта господарювання (як у бік зменшення, так і в бік збільшення). Відображається кожний елемент податкових різниць зі стислим описом характеристики сутності операції, її обґрунтування відповідно до вимог ПСБО / МСБО, МСФЗ, відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку (бухгалтерські проведення) суб’єкта господарювання, загальної суми податкових різниць.

Питання 18: «Як заповнити відомості про платежі у разі відсутності номенклатури поставки в підрозділах 4.1 «Відомості про продаж» та 4.2 «Відомості про придбання/ закупівлю» розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури?».

При заповненні елементів підрозділу 2.2 «Довідники операцій» розділу ІІ «Довідники» Структури для відображення інформації щодо обліку первинних документів доцільно здійснити опис типів господарських операцій, що здійснювалися суб’єктом господарювання, із наведенням відповідних умовних позначень операцій та їхніх характеристик.

Звертаємо увагу, що елемент «Тип операції» містить умовне позначення або кодування операцій, які зазначаються для подальшого наведення типу операцій при заповненні підрозділів 4.1 «Відомості про продаж» (елемент 4.1.5) та 4.2 «Відомості про придбання/закупівлю» (елемент 4.2.5) розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури.

При наведенні типу та опису операцій, пов’язаних із придбанням / продажем товарів, робіт / послуг здійснюється відповідне розмежування зазначених операцій з урахуванням того, яка подія (перерахування коштів (додаткова ознака при умовному позначенні операції – «С») або отримання чи постачання товарів, робіт / послуг (додаткова ознака при умовному позначенні операції – «П»)), відбулася першою (у разі, якщо суб’єктом господарювання застосовуються інші ознаки або кодування операцій, які дозволяють здійснити наведене розмежування, можуть бути застосовані такі ознаки або коди операцій).

Характеристика елемента 4.2.2 «Вид документа» підрозділу 4.2 «Відомості про придбання / закупівлю» розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури передбачає платіжні доручення, а технічна реалізація в XSD SAF-T UA передбачає заповнення цієї інформації в підрозділі «Відомості про платежі» (Payments).

Питання 19: «В якому підрозділі Структури відображати придбання основних засобів: в 4.2 «Відомості про приймання-передачу» чи в 4.5 «Операції з необоротними активами» розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку»?».

Інформацію щодо обліку основних засобів, які належать суб’єкту господарювання або закріплюються за ним на праві господарського відання чи праві оперативного управління та забезпечують провадження (функціонування) його основної діяльності та строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік, а також нематеріальних активів доцільно відобразити в підрозділі 4.5 «Операції з необоротними активами» розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури.

Тут зазначаються опис активу, на якому рахунку / субрахунку обліковує суб’єкт господарювання актив, строк його корисного використання, первісна, балансова, ліквідаційна вартість та інші показники за кожним окремим активом із обов’язковим відображенням усіх бухгалтерських проведень, пов’язаних із цим активом, а також із розкриттям інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA. Зазначені дані відображаються в розрізі окремого кожного необоротного активу.

Згідно з підпунктом 3.3.14 «Необоротні активи» (Assets) пункту 3.3 «Довідники» (MasterFiles) Детального технічного опису, якщо необоротні активи не придбані у третіх осіб, а створені суб’єктом господарювання самостійно, в інформації про постачальника зазначаються дані самого суб’єкта господарювання.

Питання 20: «В якому підрозділі Структури слід відобразити операцію придбання запасів: в підрозділі 4.2. «Відомості про придбання / закупівлю» чи в підрозділі 4.4. «Операції із запасами» розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку»?».

Відповідно до Структури в підрозділі 4.2 «Відомості про придбання / закупівлю» розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» на підставі первинних документів зазначається інформація щодо фактичних обсягів придбаних матеріальних цінностей, робіт та послуг, їхньої кількості та вартості в розрізі господарських операцій із придбання / закупівлі (із розкриттям інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA).

А в підрозділі 4.4 «Операції із запасами» розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури зазначається інформація в розрізі операцій, проведених із матеріальними цінностями (відмінними від основної продукції), що очікують вступу в процес виробничого або особистого споживання з обов’язковим зазначенням методу оцінки, номерів і назв рахунків / субрахунків, на яких вони обліковуються, їхньої кількості, ціни та вартості, а також із розкриттям іншої інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA.

Також інформуємо, що стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) розроблений для збору даних зі складових типових облікових систем бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, тому інформацію для його наповнення необхідно відображати відповідно до законодавства, що регулює питання організації та ведення бухгалтерського обліку.

Питання 21: «Яка інформація має бути вказана в поля елементів ІV.4.4.6 «Вид руху», ІV.4.4.10.24 «Підгрупа руху» розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А? Який довідник потрібно використовувати при заповненні поля елементу ІV.4.4.10.24 «Підгрупа руху?».

У полях елементів ІV.4.4.6 «Вид руху» (MovementType) та ІV.4.4.10.24 «Підгрупа руху» (MovementSubType) підрозділу ІV.4 «Операції із запасами» (MovementOfGoods) розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А відображається інформація відповідно до підрозділу 4.4 «Операції із запасами» розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури, на підставі первинних документів, у розрізі операцій, проведених із матеріальними цінностями (відмінними від основної продукції), що очікують вступу в процес виробничого або особистого споживання з обов’язковим зазначенням методу оцінки, номерів і назв рахунків / субрахунків, на яких вони обліковуються, їхньої кількості, ціни та вартості, а також із розкриттям іншої інформації відповідно до таблиці цього підрозділу (SAF-T UA).

Також інформуємо, що таблиця типів руху (MovementTypeTable) наведена в Довіднику (MovementType) Додатка А.

Питання 22: «Якого саме податку стосуються елементи ІV.1.4.21.16 і ІV.2.4.21.16 «Дата оподаткування» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А?».

Елементи ІV.1.4.21.16 і ІV.2.4.21.16 «Дата оподаткування» (TaxPointDate) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А містять інформацію про дату виникнення податкового зобов’язання.

Дата виникнення податкових зобов’язань податку на додану вартість регулюється статтею 187 Кодексу.

Зокрема, датою виникнення податкових зобов’язань із постачання товарів / послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця / замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів / послуг, що підлягають постачанню, або дата відвантаження товарів.

Отже, в елементах ІV.1.4.21.16 та ІV.2.4.21.16 «Дата оподаткування» (TaxPointDate) Додатка А зазначається дата виникнення податкового зобов’язання з податку на додану вартість.

Питання 23: «Яку дату по операції слід зазначати в полях елементів IV.1.4.21.16 і IV.2.4.21.16 «Дата оподаткування» (TaxPointDate) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А для тих періодів, коли підприємство перебувало на єдиному податку і не було платником ПДВ?».

Інформацію в елементах ІV.1.4.21.16 і ІV.2.4.21.16 «Дата оподаткування» (TaxPointDate) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А необхідно заповнювати, залежно від їхнього фактичного змісту.

Питання 24: «У якій валюті мають бути зазначені суми по валютним операціям в полях елементів ІV.1.4.23.3, ІV.2.4.23.3 «Сума без податків та витрат на доставку» та ІV.1.4.23.4, ІV.2.4.23.4 «Загальна сума» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А?».

Щодо заповнення полів елементів ІV.1.4.23.3, ІV.2.4.23.3 «Сума без податків та витрат на доставку» (NetTotal) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А необхідно враховувати характеристику елементів 4.1.14 і 4.2.14 підрозділів 4.1 «Відомості про продаж» і 4.2 «Відомості про придбання / закупівлю» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури, яка містить грошову оцінку вартості продукту за вирахуванням податку, застосовуючи трибуквений код валюти.

Водночас при заповненні елементів ІV.1.4.23.4, ІV 2.4.23.4 «Загальна сума» (GrossTotal) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А необхідно враховувати характеристику елементів 4.1.16 і 4.2.16 підрозділів 4.1 «Відомості про продаж»
і 4.2 «Відомості про придбання / закупівлю» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури, яка містить грошову оцінку величини податку.

Крім того, зазначення інформації підрозділів IV.1 «Відомості про продаж» (SalesInvoices) і IV.2 «Відомості про придбання / закупівлю» (PurchaseInvoices) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А відображається у валюті обліку і валюті операції, що передбачено на рівні елементів «Сума за рядком первинного документа» (InvoiceLineAmount).

Питання 25: «Як враховувати інформацію, наведену в довіднику «Таблиця податків» (TaxTable), при заповненні полів елементів ІV.1.4.21.22, ІV.5.2.15 та ІV.6.2.16 «Податкова інформація» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А?».

Елементи ІV.1.4.21.22, ІV.5.2.15 та ІV.6.2.16 «Податкова інформація» (TaxInformation) підрозділів ІV.1 «Відомості про продаж» (SalesInvoices), ІV.5 «Операції з необоротними активами» (AssetTransactions) та ІV.6 «Інформація про бухгалтерські довідки та інші первинні документи» (WorkingDocuments) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А є складним типом (TaxInformationStructure), який складається з набору декількох показників, зокрема: вид податку (TaxType), код податку (TaxCode), ставка податку (TaxPercentage), податкова база (TaxBase), опис податкової бази (TaxBaseDescription), сума податку (TaxAmount), причина звільнення від сплати податків (TaxExemptionReason), період податкової декларації (TaxDeclarationPeriod).

Водночас довідник «TaxType» Додатка А є рекомендованою попередньо прописаною таблицею для заповнення з наведенням прикладу наповнення цієї таблиці.

Питання 26: «Що зазначається під «унікальним посиланням на рух запасів» в підрозділах IV.1 «Відомості про продаж», IV.2 «Відомості про придбання / закупівлю», IV.4 «Операції із запасами» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А?».

Відповідно до Детального технічного опису розділ ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) містить інформацію на підставі первинних документів щодо продажів, придбань / закупівель, платежів, операцій із запасами, необоротними активами тощо.

Рекомендуємо заповнювати елементи ІV.1.4.21.11.1 та ІV.2.4.21.11.1 «Посилання на рух запасів» (MovementReference) підрозділів ІV.1 «Відомості про продаж» (SalesInvoices) та ІV.2 «Відомості про придбання / закупівлю» (PurchaseInvoices) відповідно до даних елемента ІV.4.4.1 «Посилання на рух запасів» (MovementReference) підрозділу ІV.4 «Операції із запасами» (MovementOfGoods) Додатка А із зазначенням номера первинного документа бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання, яким оформлено операцію.

Питання 27: «Яку інформацію потрібно вказувати у полі елементу ІV.3.4.9 «Вид платежу» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А?».

У полі ІV.3.4.9 «Вид платежу» (Type) підрозділу ІV.3 «Відомості про платежі» (Payments) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А наводиться інформація, що деталізує платіж відповідно до елемента 4.3.14 «Вид платежу» підрозділу 4.3. «Відомості про платежі, не пов’язані з продажем / придбанням товарів, робіт та послуг» Структури.

Питання 28: «Яка інформація повинна зазначатися в полі елементу ІV.3.4.14.11 «Ідентифікатор власника (засновника)» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А?».

У полі елемента IV.3.4.14.11 «Ідентифікатор власника (засновника)» (OwnerID) підрозділу ІV.3 «Відомості про платежі» (Payments) розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А відображається інформація підрозділу 2.3 «Власники (засновники)» розділу ІІ «Довідники» Структури, де розкривається інформація про власника(ів) (засновника(ів)) суб’єкта господарювання, що заповнюється окремо в розрізі кожного суб’єкта (юридичної / фізичної особи), з описом їхніх реєстраційних (загальних) даних. Інформація, у яких одиницях та формі зареєстрований статутний капітал (грошові кошти, ТМЦ, цінні папери тощо), зазначається в елементі 2.3.6 «Форма внеску» підрозділу 2.3 «Власники (засновники)» розділу ІІ «Довідники» Структури.

Питання 29: «Яка сума зазначається у полі елементу ІV.3.4.14.16 «Сума за рядком платежу» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А?».

При заповненні поля елемента ІV.3.4.14.16 «Сума за рядком платежу» (PaymentLineAmount) підрозділу ІV.3 «Відомості про платежі» (Payments) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А необхідно враховувати інформацію підрозділу 4.3 «Відомості про платежі, не пов’язані з продажем / придбанням товарів, робіт та послуг» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури. У цьому полі на підставі первинних документів зазначається інформація щодо отриманих / перерахованих грошових коштів суб’єкта господарювання за операціями, що не пов’язані з продажем / придбанням товарів, робіт та послуг із

наведенням способів оплати, кореспондуючих рахунків та іншої інформації щодо характеристики проведених розрахунків у розрізі платежів (із розкриттям інформації відповідно до таблиці цього підрозділу (SAF-T UA)).

 Питання 30: «Що потрібно відображати у полях елементів ІV.3.4.8 «Опис платежу» (необов’язкове) та ІV.3.4.14.14 «Призначення платежу» (обов’язкове) у підрозділі ІV.3 «Відомості про платежі» (Payments) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А?».

Елемент ІV.3.4.8 «Опис» (Description) підрозділу ІV.3 «Відомості про платежі» (Payments) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А містить інформацію щодо опису платежу, наприклад: нецільова благодійна матеріальна допомога.

Описом елементів стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) (таблиця 4) Детального технічного опису зазначено, що у стовпці «Приклад» наведено приклади заповнення конкретного елемента для кращого розуміння природи даних.

Елемент ІV.3.4.14.14 «Призначення платежу» (Description) підрозділу ІV.3 «Відомості про платежі» (Payments) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А містить посилання на документ, на підставі якого здійснюється транзакція.

Водночас Детальним технічним описом визначено обов’язковість елемента (Status), який зазначає, чи є елемент:

Mandatory;

Optional.

Під час передачі даних до ДПС статус «Mandatory» означає, що показник (інформація) обов’язково повинна бути заповнена. Необов’язкові елементи «Optional» повинні бути заповнені за наявності їх, якщо це забезпечує більш повне відображення даних, що належать або пов’язані з предметом перевірки.

Питання 31: «Яку інформацію слід вказувати у полі елементу ІV.3.4.4 «Код операції» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А?».

У полі елемента ІV.3.4.4 «Код операції» (TransactionID) підрозділу ІV.3 «Відомості про платежі» (Payments) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А відображають унікальний ідентифікатор операції, визначений автоматизованим програмним забезпеченням, яке використовується суб’єктом господарювання відповідно до підрозділу 4.3 «Відомості про платежі, не пов’язані з продажем / придбанням товарів, робіт та послуг» розділу IV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури.

Питання 32: «Як заповнювати поле елементу ІV.3.4.6 «Спосіб оплати» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А при встановленому максимальному обмеженні символів?».

Елемент ІV.3.4.6 «Спосіб оплати» (PaymentMethod) підрозділу ІV.3 «Відомості про платежі» (Payments) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А відображає спосіб перерахування коштів.

Враховуючи, що для цього елемента обмежено розмірність «maxLength 9», пропонуємо заповнювати цей елемент скорочено.

Питання 33: «Яка інформація повинна вказуватися в обов’язковому полі елементу ІV.3.4.9 «Вид платежу» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А?».

Поле елемента ІV.3.4.9 «Вид платежу» (Type) підрозділу ІV.3 «Відомості про платежі» (Payments) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А містить інформацію, що деталізує платіж відповідно до елемента 4.3.14 «Вид платежу» підрозділу 4.3 «Відомості про платежі, не пов’язані з продажем / придбанням товарів, робіт та послуг» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури.

Питання 34: «Як заповнювати поле елементу ІV.3.4.14.2 «Призначення платежу» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А, якщо за деякими платежами не передбачено укладення договору або навпаки велика їх кількість?».

Поле елемента ІV.3.4.14.2 «Призначення платежу» підрозділу ІV.3 «Відомості про платежі» (Payments) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А містить посилання на документ, на підставі якого здійснюється транзакція.

Також інформуємо, що стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) розроблений для збору даних зі складових типових облікових систем бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, тому інформацію для його наповнення необхідно відображати відповідно до законодавства, що регулює питання організації та ведення бухгалтерського обліку.

Питання 35: «Яку інформацію слід зазначати в полі елементу ІV.3.4.14.3 «Назва документа» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А?».

У полі елемента ІV.3.4.14.3 «Назва документа» (DocumentDescription) підрозділу ІV.3 «Відомості про платежі» (Payments) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А рекомендуємо відображати назву первинного документа бухгалтерського обліку, яким суб’єкт господарювання оформлював операцію.

Питання 36: «Чи будуть різними дані в полях елементів ІV.3.4.14.4 «Код рахунку» (AccountID) та ІV.3.4.14.6 «Код кореспондуючого рахунку» (CorrespodingAccountID) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А для вхідних та вихідних платежів?».

Щодо заповнення поля елемента ІV.3.4.14.4 «Код рахунку» (AccountID) підрозділу ІV.3 «Відомості про платежі» (Payments) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А необхідно враховувати характеристику елементів 4.3.9 і 4.3.16.1.1 підрозділу 4.3 «Відомості про платежі, не пов’язані з продажем / придбанням товарів, робіт та послуг» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури, яка відображає облік операцій суб’єкта господарювання, або номер рахунку бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання, за яким здійснюються операції з цим контрагентом (отримувачем / надавачем платежу), або номер рахунку / субрахунку /аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб’єкта господарювання (ліва сторона бухгалтерського рахунку – дебет).

Щодо заповнення елемента ІV.3.4.14.6 «Код кореспондуючого рахунку» (CorrespodingAccountID) підрозділу ІV.3 «Відомості про платежі» (Payments) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А необхідно враховувати характеристику елемента 4.3.16.2.1 підрозділу 4.3 «Відомості про платежі, не пов’язані з продажем / придбанням товарів, робіт та послуг» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури, яка відображає облік операцій суб’єкта господарювання, а саме номер рахунку / субрахунку / аналітичного рахунку відповідно до Плану рахунків суб’єкта господарювання (права сторона бухгалтерського рахунку – кредит).

Питання 37: «Яка інформація повинна відображатися в полі елементу ІV.4.4.1 «Посилання на рух запасів» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатку А щодо запасів, які придбано до початку періоду, за який формується SAF-T UA?».

При заповненні підрозділу ІV.4 «Операції із запасами» (MovementOfGoods) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А слід дотримуватися рекомендацій підрозділу 4.4 «Операції із запасами» розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» Структури, у якому на підставі первинних документів зазначається інформація в розрізі операцій, проведених із матеріальними цінностями (відмінними від основної продукції), що очікують вступу в процес виробничого або особистого споживання з обов’язковим зазначенням методу оцінки, номерів і назв рахунків / субрахунків, на яких вони обліковуються, їхньої кількості, ціни та вартості, а також із розкриттям іншої інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA.

Елемент ІV.4.4.1 «Посилання на рух запасів» (MovementReference) підрозділу ІV.4 «Операції із запасами» (MovementOfGoods) розділу ІV «Інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» (SourceDocuments) Додатка А містить унікальне посилання на рух запасів.

Також інформуємо, що стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) розроблений для збору даних зі складових типових облікових систем бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, тому інформацію для його наповнення необхідно відображати відповідно до законодавства, що регулює питання організації та ведення бухгалтерського обліку.
З повагою

Відділ комунікацій з громадськістю

управління інформаційної політики

Департаменту організації роботи Служби

Державної податкової служби України

Поділитись новиною:
Останні новини
Схожі новини
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ