ЩОДО ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ПРИ ЗМІНІ ЕЛЕКТРОННИХ КЛЮЧІВ

Державна фіскальна служба України розглянула лист ВГО «Асоціація платників податків України» від 05.07.2018 щодо документів, які подаються до податкових органів при зміні електронних ключів директора, в той час якщо ключі головного бухгалтера залишаються діючими та повідомляє таке.
Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками податків відповідно до норм Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис», Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827, (далі – Порядок) на підставі Договору про визнання електронних документів (далі – Договір) шляхом надсилання заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів (далі – Заява про приєднання до Договору), що визначає взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу.
Згідно з пунктом 11 розділу ІІІ Порядку для надання права підпису електронних документів (крім Заяви про приєднання до Договору) іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган (визначений відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Порядку) шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо ЕЦП (далі – Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку (за кодом форми J(F)1391103).
Відповідно до пункту 12 розділу ІІІ Порядку до Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів (крім Заяви про приєднання до Договору). На сформоване Повідомлення першими накладаються ЕЦП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після
них – ЕЦП підписувача Заяви про приєднання до Договору (керівника) і останньою – електронна печатка (за наявності).
Автоматизована перевірка електронного документа, також і Повідомлення, включає перевірку правового статусу ЕЦП шляхом встановлення чинності посиленого сертифіката ключа підписувача на час підписання електронного документа та відповідності особистого ключа підписувача відкритому ключу, зазначеному у посиленому сертифікаті. При цьому дата та час накладення ЕЦП встановлюються за даними позначки часу, отриманої підписувачем від АЦСК в момент підпису, а чинність посиленого сертифіката на цей момент встановлюється за даними відповідного онлайн-сервісу АЦСК (OCSP) та/або даними актуальних списків відкликаних сертифікатів (CRL) зазначеного АЦСК (пункт 10 розділу ІІ Порядку).
Таким чином, платник податків до завершення строку чинності (або скасування) посиленого сертифіката підписувача (керівника) Заяви про приєднання до Договору повідомляє контролюючий орган (визначений відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Порядку) про підписувача (керівника), якому надається право підпису електронних документів (крім Заяви про приєднання до Договору) шляхом надання Повідомлення.
Дія Договору та пов’язаних з ним Повідомлень припиняється за ініціативи підписувача Заяви про приєднання до Договору (керівника), поданої з дотриманням передбаченої пунктом 15 розділу III Порядку або за наявності однієї з підстав, визначених пунктом 14 розділу III цього Порядку, в тому числі за отриманням інформації від АЦСК про завершення строку чинності (або скасування) посиленого сертифіката керівника.

Поділитись новиною:
Останні новини
Схожі новини
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ