Щодо перевірок платників податків, відповідно до Законопроєкту за № 8401 від 31.01.2023 року, який, передбачають, набере чинності з 01 серпня 2023 року.

З 01 серпня 2023 року не скасовується чинний мораторій на проведення перевірок:
  • всіх перевірок ФОП 1 і 2 груп, крім перевірок пов’язаних з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця — до 1 серпня 2024 року;
  • документальних або фактичних перевірок платників податків або об’єктів, що зареєстровані/розташовані на прифронтових територіях, в тому числі на територіях можливих бойових дій, а саме:
1) щодо проведення документальних перевірок платників єдиного податку першої та другої груп, крім перевірок пов’язаних з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, — до 1 серпня 2024 року;
 2) щодо проведення документальних перевірок платників податків, податкова адреса яких станом на дату початку тимчасової окупації є тимчасово окуповані російською федерацією території України, — до останнього числа місяця, в якому було завершена тимчасова окупація, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України — до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;
 3) щодо проведення документальних перевірок платників податків, податкова адреса яких станом на дату початку бойових дій є території, на яких ведуться активні бойові дії, — до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії на відповідних територіях, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України — до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;
 4) щодо проведення документальних перевірок платників податків, податкова адреса яких станом на дату початку можливих бойових дій є території можливих бойових дій, — до останнього числа місяця, в якому була припинена можливість бойових дій на відповідних територіях, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу, територію України — до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;
 5) щодо проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів , пов’язаних з оподаткуванням, які станом на дату початку можливих бойових дій були розташовані на територіях можливих бойових дій, — до останнього числа місяця, в якому була припинена можливість бойових дій на відповідних територіях;
 6) щодо проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів , пов’язаних з оподаткуванням, які станом на дату початку на дату початку тимчасової окупації були розташовані на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України,- до останнього числа місяця, в якому було завершена тимчасова окупація;
 7) щодо проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів , пов’язаних з оподаткуванням, які станом на дату початку активних бойових дій були розташовані на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, — до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії на відповідних територіях.
 
Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, визначається в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
Дати завершення тимчасової окупації, завершення бойових дій, та дати припинення можливості бойових дій визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.
Тимчасово, протягом 2023-2024 років, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно:
 1) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/ або реалізації підакцизної продукції;
 2) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);
 3) платники податків фінансові установи у розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
4) інші платники податків, які мають один із наступних ризиків на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року:
 — рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50 та більше відсотків за рівень сплати податку за відповідною галуззю;
 — рівень сплати податку на додану вартість нижчий на 50 та більше відсотків за рівень сплати податку за відповідною галуззю;
 — дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у 2 рази;
 — загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови, що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності становить 10 і більше млн грн;
 — нарахування та/або виплата податковим агентом — юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.
 Рівні ризиків, передбачених цим пунктом на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року публікуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 10 календарних днів з моменту набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших Законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».
При формуванні плану-графіку на 2024 рік будуть враховуватися показники позитивної динаміки:
 рівнів сплати податку на прибуток та податку на додану вартість по відповідній галузі за 9 місяців 2023 року;
 рівнів нарахування та/або виплати податковим агентом — юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за 9 місяців 2023 року.
 
Внесення змін до плану-графіка може здійснюватися щомісячно з урахуванням форс-мажорних обставин, обставин непереборної сили, наявності/відсутності безпечних умов для проведення перевірок.
Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше останнього числа місяця, в якому було затверджено такий оновлений план-графік.
Документальна перевірка платника податків, який був включений до оновленого плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік відповідно до підпункту 4 цього пункту, може бути розпочата не раніше ніж через 2 місяців з моменту оприлюднення такого оновленого плану-графіка.
 
УВАГА!
Тимчасово, на період з 01 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України:
— у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 01 серпня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану на території України, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов’язання вважаються скасованими, а пеня не нараховується.
Сума грошового зобов’язання, визначеного у такому податковому повідомленні-рішенні, вважається не узгодженою до моменту повної сплати податкового зобов’язання, визначеного в такому податковому повідомленні-рішенні, але не довше ніж протягом  30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання платником податків такого податкового повідомлення-рішення.
УВАГА!!! Сума податкового зобов’язання, сплаченого у порядку, передбаченому цим підпунктом, не підлягає оскарженню.
Тимчасово, на період з 01 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі самостійного виправлення платником податків помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій.
 Для платників податку на додану вартість, якими сформовано податковий кредит за звітні (податкові) періоди лютий-травень 2022 року на підставі первинних документів, отриманих від особи, яка на дату виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг була зареєстрована як платник податку на додану вартість та надалі обрала особливості оподаткування, зберігається право на податковий кредит за лютий-травень 2022 року по податкових накладних, складених такою особою, за умови їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації платником на додану вартість.

Поділитись новиною:
Останні новини
Схожі новини
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ