Пропозиції до проекту постанови КМУ «Про затвердження порядків з питання зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН»

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питання зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних». По-перше, Асоціація схвально оцінює зміни щодо доступності для платника податку в електронному кабінеті значення показників Д та Р, інформації щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, розрахункових показників позитивної історії платника податку, відображення у ПН/РК операції з кодом товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або  кодом послуги згідно з ДКПП, які враховані відповідно до Таблиці даних платника податку на додану вартість.

 Разом з тим, вважаємо за доцільне виключити ряд наступних норм, які на наш погляд є дискримінаційних по відношенню до бізнесу та внести наступні зміни.

 1. У пункті 6 «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» проекту постанови виключити наступні абзаци:

«Перелік документів, необхідних для розгляду питання щодо виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку,  включає в себе:

 — договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

 — договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

 — первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

 — розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

 — документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством;

 —  інші документи, що підтверджують невідповідність платника критеріям ризиковості платника податку.»

 Це обумовлено тим, що Комісією регіонального рівня розглядається питання щодо виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, зокрема, у разі отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, які свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Крім того, під кожний пункт критеріїв ризиковості платника податку необхідні різні відповідні документи, які свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

 Тому вважаємо, що такий деталізований перелік :

—                           викликає корупційні ризики, оскільки в величезній паперовій масі чиновник завжди зможе віднайти «невідповідний» документ;

—                            загромаджує систему електронної подачі документів;

—                           несе невиправданий бюрократичний тиск на бізнес;

—                            взагалі ставить під загрозу вирішення питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку. 

 2. З метою уникнення дублювання деяких норм пропонуємо у пункті 6 Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН виключити абзаци 5 та 20, оскільки вказані норми викладені у абзаці 21 цього пункту.

 3. Після пункту 11 Порядку реєстрації ПН/РК в ЄРПН додати новий пункт наступного змісту:

 «111. Письмові пояснення та копії документів, зазначені у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування». 

 4.  У пункті 20 Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН слова «додаток 8» замінити словами «додаток 7».

 5.  Додаток 1 до Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН визначає критерії ризиковості платника податку.

 В переліку критеріїв ризиковості платника податку, одним із критеріїв (пункт 10) визначено, що реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування може бути зупинена  у разі, якщо в органах ДПС наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі поточної діяльності при реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданій на реєстрацію податковій накладній/розрахунку коригування.

       Вважаємо, що відсутність конкретики у цьому критерії при його застосуванні може на практиці призвести до багатьох негативних наслідків, а саме:

  —  спричинить порушення прав платників податків;

   — призведе до гальмування  їх господарської діяльності;

    — оскарження дій органів ДПС у суді і, як наслідок, завантаженість судової системи;  

    — численні визнання дій органів ДПС протиправними, а отже  невиправдані фінансові витрати органів влади у судовому оскарженні; 

   —  грубі  порушення прав платників податків, як наслідок погіршення ділового обороту.

        Тому, доцільним є вилучення із критеріїв  ризиковості платника податку пункт 10, як такий, що порушує права платників податку на додану вартість і не може бути  застосований об’єктивно з метою зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

 Відповідно, пропонуємо із Додатку 4 «Рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку» до вказаного Порядку у рядках щодо підстав та податкової інформації при прийнятті відповідного рішення виключити слова, які стосуються пункту 10 критеріїв ризиковості платника податку.

6. Пропонуємо виключити із критеріїв ризиковості платника податку пункт 7, згідно з яким платник податків відповідає критеріям ризиковості, якщо: 

«платник податку, посадова особа та/або засновник якого був посадовою особою та/або засновником суб’єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства протягом останніх трьох років», – оскільки на нашу думку він є стримуючим фактором розвитку бізнесу та порушує презумпцію невинуватості особи.

 7. У Порядку роботи комісій з питань зупинення реєстрації НП/РК в ЄРПН:

 — пункт 9 викласти у наступній редакції:

«Голова комісії центрального рівня та її персональний склад затверджуються Міністром фінансів України».

 — у пункті 18 слова «затверджується ДПС» замінити словами «затверджується Головою ДПС України».

 8. Пункт 17 Порядку розгляду скарги на рішення комісій регіонального рівня з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН викласти у наступній редакції:

«Рішення комісії центрального рівня не підлягає надалі адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку у строки визначені статтею 56 Кодексу». 

 9.  У Додатку 1 «Скарги на рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН» до Порядку розгляду скарги на рішення комісії регіонального рівня з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН пропонуємо доповнити окремий рядок наступного змісту:

 «пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у ПН/РК, реєстрація яких зупинена», –

тим самим надавши можливість платнику відмітити позначкою надання таких пояснень та копій документів «так» чи «ні» з вказанням кількості аркушів. 

 Асоціація платників податків України вважає, що запропоновані зміни та доповнення сприятимуть удосконаленню порядку моніторингу податкових накладних/розрахунків коригування, які подано на реєстрацію в Єдиний реєстр податкових накладних.

 

Поділитись новиною:
Останні новини
Схожі новини
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ