Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко виступила Модератором Робочої наради представників ВГО АППУ з органами ДПС

Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко виступила Модератором тристоронньої Робочої наради між Генеральною дирекцією Асоціації, Територіальними відділеннями ВГО АППУ в областях та у місті Києві, за участю Департаментів ДПС України за відповідними напрямками роботи, податковими органами – ГУ ДПС, МУ ДПС по роботі ВПП в областях і у місті Києві та платниками податків – членами Асоціації з найактуальнішої та найбільш обговорюваної теми серед бізнес-середовища – проблем з ПДВ.

Робоча нарада відбулась 12 жовтня 2021 року он-лайн у форматі відеоконференції.

Відкрила захід Генеральний директор Асоціації — Людмила Герасименко, яка, привітала всіх учасників Наради та наголосила на тому, що мета таких нарад – це, в першу чергу, розглядати та обговорювати ті проблеми, які виникають у платників податків у разі виведення їх із Переліку ризикових, розблокування реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань, прийняття Таблиці даних платника податків, відшкодування ПДВ та всіх інших питань, які стосуються ПДВ, а також обговорення єдиного підходу в відпрацюванні проблемних питань бізнесу в рамках чинного законодавства.

Захід відбувся конструктивно, в форматі взаємного діалогу.

Слід відзначити дуже значну кількість учасників, як зі сторони представників органів ДПС – 183, так і зі сторони територіальних відділень ВГО АППУ — 25 та понад 70 великих підприємств з різних регіонів України та міста Києва – членів Асоціації.

Окремо Людмила Герасименко  подякувала В.о. Голови ДПС України Євгену Володимировичу Олейнікову за започаткування щоквартального проведення таких тристоронніх Робочих нарад.

В своїй промові Людмила Герасименко окреслила спектр проблемних питань, які найчастіше виникають у бізнеса при взаємодії з податковими органами при  включенні їх до Переліку ризикових та визначила  питання для обговорення: «Як автоматично, вчасно та зручно моніторити контрагентів, щоб не потрапити до переліку «ризикових»?»

Обґрунтовуючи  проблематику  питання, вона зупинилась на прикладах двох підприємств – членів ВГО АППУ, зареєстрованих в м. Києві, яких Комісією ГУ ДПС у м. Києві було віднесено до Переліку «ризикових», по яких фахівцями Генеральної дирекції ВГО АППУ ретельно був здійснений аналіз господарської діяльності.

Людмила Герасименко виразила сподівання, що  Комісія ГУ ДПС у м. Києві детально розгляне всі матеріали справ та прийме позитивні рішення.

Далі, Модератор надала слово Начальнику управління захисту прав платників податків Генеральної дирекції ВГО АППУ Катерині Гривнак, яка зупинилась на питанні щодо невідшкодування підприємству – члену ВГО АППУ, заявленої в декларації суми ПДВ ще за грудень 2020 року.

Вона зазначила, що при проведенні регіональною ДПС позапланової виїзної документальної перевірки підприємству було повністю відмовлено у бюджетному відшкодуванні ПДВ. Підприємством була подана скарга на податкові повідомлення-рішення до ДПС України, яка в свою чергу скасувала рішення регіонального органу ДПС та призначила вжити заходи відповідно до п. 78.1.12 Податкового кодексу, що стануть підставою для проведення повторної документальної позапланової перевірки підприємства.

При повторній документальній позаплановій перевірці всі акти виконаних робіт та відповідні суми були підтверджені, крім одного акту, по якому підприємством надавалась детальна інформація та який описаний в попередньому акті перевірки.

Вона акцентувала увагу присутніх на тому, що за інформацією підприємства вартість робіт за вказаним актом виконаних робіт була передбачена Програмою робіт та Кошторисом на будівництво об’єкта, ця сума була включена до первісної вартості основного засобу, після введення в експлуатацію об’єкт був  зареєстрований, сума заявлена в зобов’язаннях по ПДВ їхнім контрагентом та податкова накладна у такій сумі зареєстрована в ЄРПН.

Катерина Гривнак висловила надію, що питання буде детально розглянуто та вирішено в рамках чинного законодавства, з урахуванням обґрунтування, яке підприємство наразі готує, на стадії розгляду заперечення.

Начальник управління аналізу фінансової та податкової звітності Департаменту управління ризиків ДПС України – Олександр Осаволюк на початку свого виступу зазначив, що блокується менше одного відсотка від усіх податкових накладних/розрахунків коригування, які направляються на реєстрацію, і моніторинг відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків проводиться автоматично.

«Система автоматизованого моніторингу не повинна бути «нагайкою» для бізнесу. Вона має бути спрямована на реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а не на їх зупинку. Її основне завдання – забезпечувати безперебійну роботу платників реального сектору економіки» — наголосив він.

Він зауважив, що Система електронного адміністрування відображає процес реєстрації в ЄРПН починаючи з моменту подачі платником податкової накладної в електронному вигляді на реєстрацію до ДПС з урахуванням її перевірки, зокрема на відповідність затвердженому формату, встановлення відповідності електронного цифрового підпису, відсутність помилки при заповнені, достатності ліміту для реєстрації.

При дотримані всіх вище зазначених вимог, наступним етапом, продовжив він, є проходження перевірки ПН/РК Системою автоматизованого моніторингу щодо відповідності їх критеріям оцінки ступенів ризику. Постанова Кабінету Міністрів України № 1165 чітко прописує критерії безумовної реєстрації ПН/ПК, критерії ризиковості платника ПДВ, позитивну податкову історію та роз’яснює суть і основні показники Таблиці даних платника податку. При невідповідності вказаним критеріям – негативна податкова історія платника зумовлює запуск алгоритму на перевірку відповідності/невідповідності критеріям ризиковості операцій платника податку.

Як зазначив Олександр Осаволюк, в першу чергу система реєструє податкові накладні, які відповідають набору «позитивних критеріїв», і лише ті ПН/РК, які не відповідають їм, зупиняються у реєстрації. Реєстрація та зупинка реєстрації ПН/РК в ЄРПН, як уже зазначалось, працює в автономному режимі та має виключати будь-яке ручне втручання у його роботу.

Далі він інформував, що з моменту зупинення реєстрації ПН/РК починається робота Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН ДПС (регіонального та центрального рівня) та відповідні дії платників податку.

Він відзначив, що у 2021 році своїм правом подання повідомлень на розгляд комісій регіонального рівня скористались суб’єкти господарювання та подали повідомлення з підтвердженням реальності проведених операцій по майже 600 тисяч зупинених ПН/РК на понад 11 млрд. грн. зупиненої суми ПДВ.

Переважна більшість (70-80%) платників є цілком доброчесними, які готові сплачувати податки і на них має бути спрямована особлива увага Комісій, з метою недопущення прийняття хибних рішень та втрати платника податку, як донора державної скарбниці.

Він зауважив, що приведені Генеральним директором ВГО АППУ Людмилою Герасименко приклади віднесення підприємств до категорії ризикових свідчать про наявність випадків, коли Комісії регіонального рівня складають протоколи, які є «пустими» — з них незрозуміло, в чому суть проблеми і по якій саме причині платник віднесений до «ризикових». Це призводить до того, що у підприємств реального сектору економіки виникають проблеми у веденні господарської діяльності.

«Ми розуміємо, що зупинка ПН/РК б’є по  добросовісних суб’єктах господарювання та стає причиною зниження їх ділової активності та зникнення з рядів платоспроможних підприємств, втрати ділової репутації та у результаті згортання бізнесу в цілому» — відзначив він.

Олександр Осаволюк порекомендував платникам податків  аналізувати документи, які надаються для виключення їх з Переліку ризикових, готувати більш об’ємний пакет документів; аналізувати діяльність підприємства – основних контрагентів, придбання та реалізацію товарів, надання послуг, завдяки чому підприємство здійснює свою діяльність – наявність основних засобів, приміщень, транспортних засобів, ліцензій на ведення видів діяльності, які їх потребують, тощо.

В свою чергу він звернувся до регіональних комісій з тим, щоб вони детально вивчали пакет документів, який надається платниками, описували та надавали висновки у листах до платників, вказували конкретні причини, зрозумілі для платника.

Він запевнив присутніх, що ДПС України приймаючи рішення про віднесення платника податків до категорії ризикових, неврахування Таблиці даних, відмови у реєстрації податкових накладних тощо, в першу чергу керується законом, використовує всю наявну інформацію, якою володіють структурні підрозділи (зокрема аудиту, роботи з підакцизними товарами, боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, по роботі з податковим боргом тощо), а також отриманої від правоохоронних органів та інших органів влади.

Олександр Осаволюк також надав вичерпні відповіді на всі запитання, які надійшли від платників податків – членів Асоціації щодо блокування реєстрації ПН/РК та по врахуванню Таблиці даних платника ПДВ.

Слово для виступу було надано Марині Лобкарьовій – Заступнику начальника Управління — начальнику відділу адміністрування ПДВ Департаменту управління ризиків, яка  коротко відповіла на запитання, які надійшли від Територіальних Відділень Асоціації, зазначивши, зокрема, і про стан опрацювання конкретних підприємств, озвучених на Нараді.

Далі Модератором було надане слово заступнику начальника управління Департаменту супроводження судових спорів ДПС України Олександрі Денисенко, яка в своєму виступі  не привела жодних статистичних даних щодо стану виконання ДПС рішень судів по  реєстрації заблокованих ПН/РК тощо.

Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко запросила до виступу Сергія Тимошенка – заступника Директора Департаменту — начальника управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту методології  ДПС України, який надав відповіді на запитання, що надійшли, зокрема, від  ТВ ВГО АППУ в Харківській області та окремо прокоментував законодавчу ініціативу  представника АТ «Фармак» Дмитра Таранчука щодо необхідності внесення змін до оподаткування ПДВ операцій обігу лікарських засобів. З цього приводу Генеральним директором АППУ Людмилою Герасименко запропоновано представнику АТ «Фармак»,  яке є членом АППУ, підготувати на адресу Асоціації ґрунтовне Звернення, яке буде з урахуванням позицій МФ України та ДПС України з даного питання  направлене до органу законодавчої влади.

Далі виступив Степан Михайлов – начальник відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ Департаменту податкового аудиту ДПС України з темою «Нереальність господарських операцій: стандарти доведення обставин відсутності господарських операцій». Він наголосив, що для підтвердження нереальності проведення господарських операцій в обов’язковому порядку повинні враховуватись не тільки показники господарських операцій платника, їх зміст,  характер, а й докази з усіх джерел інформації (інформаційні бази контролюючих органів, фахові висновки, відомості правоохоронних органів тощо. При цьому, платникам слід пам’ятати про принцип персональної відповідальності за дотримання вимог законодавства при проведенні господарських операцій та вибору контрагентів.  Так, базовою умовою віднесення  сум податку до податкового кредиту є наявність у постачальника необхідних умов (виробничих потужностей,  трудових  ресурсів, матеріального забезпечення тощо)  для виробництва та постачання продукції ( товару).

Остання промова на заході була Тетяни Барабашначальника управління електронних сервісів та звітності Департаменту електронних сервісів ДПС України, яка висвітлила ключові питання, які були включені до Порядку денного Робочої наради, а саме:

По-перше, лектором було надано чіткий опис спектру послуг, які надаються платникам податків органами ДПС, зокрема Тетяна Барабаш зауважила: «всі послуги, які надаються платникам податковою службою України є чітко прописані в Податковому Кодексі України. За допомогою даних послуг здійснюється сервісне обслуговування платників податків. Електронні послуги можуть бути:

— адміністративного характеру, до яких можна віднести     отримання довідок, ліцензій, витягів з реєстрів, подання повідомлень про РРО та інше. Таких послуг станом на 01 січня цього року налічувалося 129, але вже станом на сьогодні їх є 142 ;

— консультативного характеру – це отримання платниками консультацій з бази даних «ЗІР», індивідуальних податкових консультацій;

— інформаційного характеру, за допомогою відбувається розміщення інформаційних матеріалів для платників податків на веб-сайті ДПС України;

— електронні послуги, які  передбачають оприлюднення електронних форм документів звітності, повідомлення про відкриття/закриття розрахункових рахунків, тощо»,- наголосила вона.

По-друге, Тетяна Барабаш детально зупинилась та розповіла як платникам податків автоматично, вчасно та зручно здійснити моніторинг своїх контрагентів, щоб не потрапити до Переліку ризикових суб’єктів господарювання та зауважила, що на сайті ДПС є сервіс-ресурс «Дізнайся про свого партнера більше», яким може скористатися кожен платник.

По-третє, під час зустрічі вона зупинилася на питанні листування платників податків з ДПС України через Електронний кабінет платника та зазначила, що на сьогодні послугами електронного кабінету платника користується понад 3 млн. платників податків, зокрема всі підприємства — Великі платники податків – є користувачами електронного кабінету. Пообіцяла платникам податків – членам Асоціації платників податків України розробити покрокову Інструкцію щодо правильності оформлення та відправлення через Електронний кабінет значного обсягу сканованих документів, які підтверджують факт здійснення фінансово-господарських операції з Поясненнями, у випадку віднесення їх до Переліку ризикових та/або блокування реєстрації їм ПН/РК.

Підводячи підсумки, Модератор проінформувала учасників заходу, що наступну Робочу нараду заплановано орієнтовно на січень місяць 2022 року та звернулась до колег – податківців з побажанням, щоб нарешті податкова служба стала надійним партнером для бізнесу, сприяла їх безперебійній роботі, а не зупиняла їх роботу, до кінця не розібравшись в питаннях, які ними піднімаються.

А також, Людмила Герасименко зауважила, зокрема: «Надіємось, що податкові органи в регіонах та у місті Києві по — державницькі, виключно в межах норм чинного законодавства, будуть підходити ретельно, виважено, в рамках законодавства до вирішення проблем, що виникають у платників податків – членів Асоціації, які здійснюють абсолютно реальні господарські операції».

Наприкінці заходу, Людмила Герасименко, подякувала всім за розуміння та активну участь. Особливу подяку вона виразила фахівцям ДПС України за стабільні партнерські відносини з Асоціацією платників податків України та змістовні виступи та відповіді на запитання членів ВГО АППУ. А також, подякувала працівникам Генеральної дирекції ВГО АППУ за якісну підготовку та проведення заходу Лесі Кашпур, Катерині Гривнак, Вікторії Беспаловій та системному адміністратору Андрію Горячкіну.

 

Поділитись новиною:
Останні новини
Схожі новини
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ