Правильність застосування нормативної грошової оцінки земель у 2017 році

  • 20.01.17 13:05

Щорічно, і 2017 рік не є виключенням, податкове законодавство змінює норму щодо застосування нормативної грошової оцінки земель, яка є базою оподаткування як для плати за землю, так і для єдиного податку 4 групи.
Розмір плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) та розмір єдиного податку для сільськогосподарських підприємств (4 група єдиного податку) безпосередньо залежать від величини нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка щорічно індексується на відповідний коефіцієнт.
Розглянемо норми, які впливають на правильність застосування нормативної грошової оцінки земель при визначенні податкового зобов’язання платниками плати за землю та сільськогосподарськими товаровиробниками – платниками єдиного податку 4 групи, у зв’язку із набранням чинності з 1 січня 2017 року Закону України від 20 грудня 2016 року №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791) та Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797).

Для платників плати за землю.
Згідно зі статтею 271 Податкового кодексу України базою оподаткування для визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого статтею 289 цього Кодексу, або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
Так, відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, щороку за індексом споживчих цін за попередній рік розраховує коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року.
Такий коефіцієнт визначається за формулою:
Кі = І – 100,
де І – індекс споживчих цін за попередній рік.
Законом №1797 внесено зміни до статті 289 Податкового кодексу України в частині застосування величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель.
Зокрема, абзац четвертий пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України викладено у наступній редакції: «У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115».
На виконання пункту 289.3 статті 289 Податкового кодексу України Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру листом від 12.01.2017 р. за № 6-28-0.22-442/2-17 повідомила Державну фіскальну службу України, що за інформацією Державної служби статистики України (лист від 10.01.2017 № 11.1-03/2-17) індекс споживчих цін за 2016 рік становив 112,4% (листи додаються).
Однак, слід зазначити, що Законом №1791 внесено зміни до підрозділу 6 «Особливості справляння плати за землю» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, який доповнено новим пунктом 8 наступного змісту:
«Установити, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням:
- для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) – 100 відсотків;
- для земель несільськогосподарського призначення – 106 відсотків.
Враховуючи наведені норми чинного законодавства, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2016 рік, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) становить 1,0, а для земель несільськогосподарського призначення – 1,06.
Отже, платники плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) при визначенні податкового зобов’язання із цієї плати на 2017 рік до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь за 2016 рік застосовують коефіцієнт 1,0, а для земель несільськогосподарського призначення – 1,06.

Для платників єдиного податку четвертої групи.
Для сільськогосподарських товаровиробників – платників єдиного податку 4 групи, як визначено пунктом 292¹. 2. статті 292¹ Податкового кодексу України, базою оподаткування цим податком є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом.
Базою оподаткування єдиним податком для сільськогосподарських товаровиробників – платників цього податку щодо земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка одиниці ріллі по області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного року) відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом.
Загальний порядок індексації нормативної грошової оцінки земель встановлений статтею 289 Податкового кодексу України, згідно з якою коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель визначається виходячи із величини індексу споживчих цін за попередній рік. Індекс споживчих цін за 2016 рік становив 112,4 відсотка.  
При цьому необхідно врахувати, що Законом №1791 змінена норма пункту 5 підрозділу 8 «Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, який викладено у наступній редакції:
«Установити, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків.»
Отже, з урахуванням норм податкового законодавства для сільськогосподарських товаровиробників – платників єдиного податку 4 групи при визначенні величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь та земель водного фонду, що є базою оподаткування єдиним податком 4 групи, застосовується індекс споживчих цін за 2015 рік у розмірі 100 відсотків, за 2016 рік - 112,4 відсотка. 
Тому сільськогосподарські товаровиробники – платники єдиного податку 4 групи при визначенні податкового зобов’язання із цього податку на 2017 рік застосовують нормативну грошову оцінку сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації за 2015 рік – 1,0 та за 2016 рік - 1,124. 

Позиція щодо індексації у 2017 році нормативної грошової оцінки землі для платників єдиного податку 4 групи висловлена Міністерством фінансів України у листі від 19 січня 2017 року за № 31-11150-09-10/1342.

Важливо!
У разі отримання сільськогосподарськими товаровиробниками витягу в органах Держгеокастру про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, необхідно звернути увагу на встановлені коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки, так як вони застосовуються кумулятивно залежно від дати проведення оцінки.

Якщо платники єдиного податку 4 групи (сільськогосподарські товаровиробники) є платниками земельного податку за земельні ділянки, які не використовуються ними для ведення сільськогосподарського товаровиробництва, то при обчисленні розміру цього податку на 2017 рік вони мають врахувати для земель несільськогосподарського призначення коефіцієнт індексації 1,06.

Також слід звернути увагу на те, що згідно з частиною четвертою статті 23 Закону України «Про оцінку земель» рішення рад щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.
Так, рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін. В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
Отже, у населеному пункті нова нормативна грошова оцінка земель може бути запроваджена з 1 січня 2017 року лише у випадку, якщо відповідне рішення органу місцевого самоврядування офіційно оприлюднено до 15 липня 2016 року.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму цієї плати щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.
Платники єдиного податку 4 групи також самостійно обчислюють суму цього податку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.
Останній день подання податкової звітності на 2017 рік з плати за землю та з єдиного податку 4 групи – 19 лютого 2017 року.
Витяг про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки в обов’язковому порядку додається до податкової звітності із плати за землю лише у наступних випадках: при поданні першої декларації, тобто фактичного початку діяльності як платника плати за землю, а надалі – у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки земельної ділянки. В інших випадках податкові органи не вправі вимагати від платників цієї плати надання такого витягу.
Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку крім загальної та звітної податкових декларацій, розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, подають відомості (довідку) про наявність земельних ділянок, у яких зазначають дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або право користування земельними ділянками, у тому числі кожний договір оренди земельної частки (паю).

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
(0332) 78-52-23