Коментар ВГО АППУ щодо проекту внесення змін до Держбюджету України на 2015 рік

  • 25.02.15 9:46

16 лютого 2015 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», (реєстр. № 2147), поданий Кабінетом Міністрів України.

Вказаний законопроект розроблено на виконання пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

Законопроектом пропонується збільшити на 22 211 459,3 тис. гривень доходну та на 35 612 269,8 тис. гривень  видаткову частини Державного бюджету України на 2015 рік, а також одночасно збільшити на 12 630 400,0 тис. гривень обсяг дефіциту Державного бюджету України.

Додаткові доходи  пропонується отримати за рахунок збільшення надходжень від: податку на прибуток підприємств – 2, 262 млрд. грн.; рентної плати та плати за використання природних ресурсів – 9,058 млрд. грн.; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України – 1,486 млрд. грн.; податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) – 4,945 млрд. грн.; податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів – 8,887 млрд. грн.; ввізного мита – 2,130 млрд. грн.; трансфертів від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій  – 1,273 млрд. гривень.

Разом з тим, цей законопроект не дає відповіді за рахунок яких норм Податкового кодексу України будуть забезпечені ці надходження. Відповідь на це питання повинні дати законопроекти, які повинні бути внесені з ним одночасно.

Отже платники податків чекають чергових «подарунків».

Вказаним проектом Закону передбачається зменшити показники доходів Державного бюджету України за рахунок зменшення на 1,9 млрд. гривень надходжень від збору з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі, у зв’язку з девальвацією та обмеженим попитом на готівкову валюту, та на 4,9 млрд. грн. відрахувань від  прибутку Національного банку України.

Одночасно законопроектом  пропонується надати право Кабінету Міністрів України, здійснювати розподіл та перерозподіл окремих видів видатків, пов’язаних з проведенням  антитерористичної операції, залучати кредитні кошти під державні гарантії в розмірі 21 млрд. гривень для створення стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду, що суперечить Конституції України та положенням Бюджетного кодексу України в частині повноважень Уряду та не підтверджується відповідними фінансово-економічними розрахунками.

Крім того, пропонується дозволити Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань держави з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Дивує той факт, що такі пропозиції вносяться в той час, коли у платників податків зростає зацікавленість щодо правомірності та цільового використання коштів, що сплачені ними до бюджетів всіх рівнів у вигляді податків і зборів.

Аналіз запропонованих скорочень бюджетних видатків дозволяє зробити висновок, що  в більшості випадків економію бюджетних коштів пропонується здійснити за рахунок соціально значущих програм (скорочення фінансування пенсій, освіти та науки). 

У законопроекті передбачено зменшення бюджетних видатків Пенсійному фонду України – на 3913893,6 тис. грн.

Зокрема, відповідно до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (реєстраційний №2210 від 23.02.2015), проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України» (реєстраційний №2211 від 23.02.2015),проекту Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» (реєстраційний № 2212 від 23.02.2015), які внесені на розгляд Верховної Ради України, у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених Законами України “Про статус народного депутата України”, “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання, призначені відповідно до законодавства, не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсії/щомісячне довічне грошове утримання, призначені відповідно до законодавства, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Реформа у сфері освіти, як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, здійснюється з метою поліпшення якості та ефективності видатків на освіту та передбачає:

1) зменшення обсягів прийому на умовах державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, а також на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта);

2) зменшення кількості вищих навчальних закладів з 802 до 317;

3) оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів та професійно-технічних закладів;

4) удосконалення фінансування наукових досліджень та перехід на фінансування наукових розробок за найважливішими для держави напрямами виключно на конкурсній системі державного замовлення.

Внаслідок проведених реформ економія бюджетних коштів у 2015 році складе 312,3 млн. гривень.

Виникає запитання, чи варте такої економії масштабне скорочення мережі вищих навчальних закладів з одночасною оптимізацією мережі загальноосвітніх навчальних закладів та професійно-технічних закладів? Чи компенсує ця сума економії моральні збитки підростаючого покоління та їх батьків?

Продовжують зростати ставки  рентної плати, що вже стало негативною традицією. Так, проектом Закону України "Про внесення змін до  статей 165 і 252 Податкового кодексу України"  (реєстраційний №2213 від 23.02.2015), пропонується збільшити ставку рентної плати з 20% до 70%.

За висновками Уряду це дозволить залучити до державного бюджету додаткові доходи, які будуть спрямовані на пряму підтримку домогосподарств з низькими доходами , пов’язану з лібералізацією тарифів та необхідністю забезпечення прямої бюджетної підтримки найуразливіших верств населення, а також збільшить чисті доходи газовидобувних підприємств, які будуть використані на подальший розвиток галузі.      

Одночасно вказаним законопроектом  з метою створення сприятливих умов для оперативного надання благодійними організаціями (їх філіями, представництвами) благодійної допомоги внутрішньо переміщеним особам пропонується звільнити таку допомогу від оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Отже, як проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», так і більшість положень названих законопроектів наштовхують на сумні роздуми.

Але це ще не все. Чекаємо чергових законопроектів.

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99