Новації Податкового кодексу – 2017

  • 17.02.17 11:01

 

Новації Податкового кодексу України – 2017

Довідково:
Зміни до ПКУ внесені одночасно двома Законами:

1. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» №1791-VIII від 20.12.2016.

2. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» №1797-VIII від 21.12.2016.

Також, Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» ст. 7 встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб:

- з 1 січня 2017 року - 1600 гривень,
- з 1 травня - 1684 гривні,
- з 1 грудня - 1762 гривні.

Ст. 8 цього Закону встановлена мінімальна заробітна плата:

- у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 гривень;
- у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні.

У зв’язку з цим податкові соціальні пільги у 2017 році складуть:

- звичайна – 800 грн.
- підвищена на 150% – 1200 грн.
- підвищена на 200% - 1600 грн.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) зросте і складе 704 грн. (3200 * 22 : 100). При цьому фізичні особи-підприємці загальної та спрощеної системи оподаткування при відсутності доходів сплачуватимуть ЄСВ у розмірі 704 грн. на місяць. Звільнені від сплати ЄСВ інваліди та пенсіонери за віком, а єдиноплатники І групи сплачуватимуть ЄСВ у розмірі 352 грн. (50%).

Податкова система не змінилася: 7 загальнодержавних та 4 місцевих податків і зборів. Військовий збір залишився без змін. Ставки податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток не змінилися.
Перелічені вище закони щодо внесення змін до ПКУ різняться між собою, а тому аналіз змін проводиться окремо по кожному з них.


І. Новації Закону №1791-VIII від 20.12.2016 р.

Новації Закону №1791-VIII стосуються в основному змін ставок податків і зборів, зокрема:

1. Відмінена сплата акцизного податку від реалізації пального в роздрібній мережі. З метою збалансування вже прийнятих місцевих бюджетів з Державного бюджету до місцевих бюджетів в 2017 році надходитиме сума акцизного податку від реалізації пального на рівні 2016 року.

2. Збільшені ставки акцизного податку. Основні з них:

Діючі до 01.01.2017 р. Діючі з 01.01.2017 р.
Пиво (за 1літр) 2,48 2,78
Вина кріплені (за 1літр)
7,16 8,02
Зброджені напої
(за 1 літр 100-відсоткового спирту) 105,80 126,96
Спирт етиловий та спритові напої
(за 1 літр 100-відсоткового спирту) 105,80 126,96
Тютюнові вироби в т.ч. сигарети з фільтром (за 1000 шт.) 318,26 445,56
Пальне (євро за 1000 літрів) 171,50 213,50
Паливо пічне (за 1000 літрів) 97,00 139,50

3. Збільшені ставки екологічного податку (п. 243.1 ПКУ).

4. Змінилися ставки рентної плати, зокрема на видобуток нафти (знижені).

5. Збільшились ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (п. 253.5 ПКУ).

6. Збільшились ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (ст. 254.4 ПКУ).

7. Збільшились ставки за спеціальне використання поверхневих вод, зокрема: басейну р. Тиси із 20,30 грн. в 2016 р. до 22,41 грн. в 2017 році за 100 м3.

8. Ставки за спеціальне використання підземних вод для Закарпатської області зросли із 47,37 грн. в 2016 р. до 52,30 грн. в 2017 р. за 100 м3.

9. Зросли ставки плати за воду, що входить виключно до складу напоїв і складають у 2017 році:
- 47,27 грн. за 1 м3 поверхневих вод;
- 55,13 грн. за 1 м3 підземних вод.

10. На 10-15 % зросли ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

11. Слід звернути увагу, що ставки податку, які встановлені до бази оподаткування з врахуванням мінімальної заробітної плати, зменшилися вдвічі.
Так, ставка податку на житлову та нежитлову нерухомість із 01.01.2017 р. становитиме 1,5 % (було 3%),
транспортний податок визначився з вартості автомобіля, який перевищував 750 мінімальних заробітних плат, а з 01.01.2017 р. ця цифра становить 375 мінімальних заробітних плат.

Ставка збору за землю, що відведена для паркування автотранспорту, встановлена в розмірі 0,075 %, замість діючих раніше від 0,03% до 0,15 % мінімальної заробітної плати.

12. Значно змінився порядок оподаткування земельних ділянок. Відповідно до ст. 274.1 ПКУ ставка податку за земельні ділянки нормативно-грошову оцінку яких проведено, встановлюються у розмірі не більше 3 %, для земель загального користування – не більше 1 %, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 % та не більше 1% їх нормативно-грошової оцінки.

У пункті 277.1 щодо оподаткування земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, оцінку яких не проведено, внесена зміна, згідно якої сільгоспугіддя оподатковуються за ставкою не менше 0,3 та не більше 5 % нормативно-грошової оцінки ріллі по області.

Внесена зміна в п. 288.5 ПКУ щодо орендної плати для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, а саме: орендна плата для пасовищ не може перевищувати розміру земельного податку.

13. У зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 року ставка єдиного податку для платників першої групи встановлена в розмірі до 10 % від прожиткового мінімуму, тобто не більше 160,00 грн. на місяць.

Ставка єдиного податку для платників другої групи встановлена в розмірі до 20 % до мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня поточного року, тобто не більше 640,00 грн. на місяць.

14. Збільшились ставки єдиного податку для платників податків четвертої групи

Було Стало
а) для ріллі, сіножатей і пасовищ 0,81 0,95
б) для ріллі, сіножатей і пасовищ у гірських зонах 0,49 0,57
в) для багаторічних насаджень 0,49 0,57
г) для багаторічних насаджень у гірських зонах 0,16 0,19
д) для сільськогосподарських угідь, що
перебувають в умовах закритого ґрунту 5,40 6,33


Пункт 296.10 доповнено абзацом: «Правило щодо не використання реєстратора розрахункових операцій для єдиноплатників не поширюється на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту».
15. Пунктом 3 «Перехідних прикінцевих положень» установлено, що в 2017 році до прийняття органами місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік, встановлені місцевими органами ставки єдиного податку для платників першої групи, податку на нерухоме майно та збору за місця для паркування транспортних засобів застосовується з коефіцієнтом 0,5.
16. Крім змін до ставок оподаткування, законом №1791-VІІІ внесені суттєві зміни до інших статей ПКУ:
Так, у зв’язку із втратою чинності ст. 209 ПКУ щодо спецрежиму оподаткування ПДВ для сільгоспвиробників, контролюючі органи зобов’язані формувати та вести Реєстр отримувачів бюджетної дотації для підтримки сільгоспвиробників.
Пунктом 51 Перехідних положень (підрозділ 2) передбачено, що з 01.01.2017 р. до 01.01.2022 р. сільгоспвиробники внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, подають податкову декларацію з ПДВ в установлені строки з додатком, в якому зазначають розрахунок податкових зобов’язань та податкового кредиту за операціями визначеними ст. 16 ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства України», а також розрахунок питомої ваги сільгосппродукції за останні 12 календарних місяців.
17. У зв’язку із збільшенням зарплати, кількість розмір мінімальної зарплати, яка враховується при визначенні оподатковуваного доходу надані пільги, зменшилась вдвічі в т.ч.:
до 01.01.2017 р. з 01.01.2017 р.
п. 164.2.16 (сума пенсійних внесків,
що включається до доходу) 5 2,5
п. 164.2.17 «д» (додаткове благо у прощеного боргу) 50 25
п. 165.1.24 (доход від продажу сільгосппродукції) 100 50
п. 165.39 (вартість дарунків) 50 25
п. 165.1.55 (сума прощеного боргу кредитором) 50 25
п. 170.7 (благодійна допомога) 1000 500
18. Тимчасово до 31 грудня 2029 р. включно місячний продаж марок виробнику або імпортеру тютюнових виробів, не може перевищувати 115 % середньомісячного обсягу реалізації за попередні три календарні місяці. Поширюється на платників, в яких обсяг марок АП протягом місяця перевищує 1 млн. шт.
19. п. 8 Перехідних положень передбачає, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативно-грошової оцінки земель застосовується із значенням:
- для сільгоспугідь (рілля, сіножаті, пасовища та багаторічні насадження 100 %).
- для земель несільськогосподарського призначення 106 %
Індекс споживчих цін за 2015 рік для цілей оподаткування єдиноплатників 4-ї групи застосовується в розмірі 100%.
20. Штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту про обсяг окремих підакцизних товарів в роздрібній мережі не застосовуються.


ІІ. Новації, внесені до ПКУ Законом України № 1797-VIII
від 21.12.2016 року

Зміни цього Закону направлені, в основному на вдосконалення адміністрування податків і зборів.

1) Найбільше змін внесено в п.14 щодо визначення тих чи інших термінів, в тому числі нових: „електронний кабінет”, нерезиденти, що мають офшорний статус, курсова різниця, індивідуальна та податкова консультація, податковий борг (податкове зобов’язання та пеня), сервісне обслуговування платників податків та інше.
Внесені зміни щодо визначення великих платників податків. До цієї категорії відносяться платники, в яких обсяг доходу за чотири послідовні квартали перевищує 1 млрд. грн., або сума податків – 20 млн. грн.

2) Уточнено перелік пасивних доходів (п. 14.11 гр. 68), що оподатковується за ставкою 18 відсотків це:
- проценти на поточний або депозитний рахунок (в т.ч. дисконтні доходи);
- проценти або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
- відсотки, що розподіляються на пайові внески членів кредитної спілки;
- доходи за іпотечними цінними паперами;
- відсотки (дисконт), отримані власником облігацій від їх емітентів.;
- дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;
- інвестиційний прибуток;
- роялті;
- дивіденди;
- страхові виплати і відшкодування.

3) В п.193 виписані нові функції державних податкових інспекцій, а саме:
- здійснення сервісного обслуговування платників податків;
- реєстрація та ведення обліку платників податків, платників єдиного внеску та об’єктів пов’язаних з оподаткуванням.
Державні податкові інспекції формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб-платників податку, єдиний банк даних про платників-юридичних осіб.

Міністерство фінансів перебрало такі функції:
• координація діяльності контролюючих органів;
• затвердження нормативно-правових актів;
• аналіз, прогноз надходжень податків, зборів, єдиного соціального внеску, митних платежів;
• видання узагальнюючих податкових консультацій.
4) Новим є п. 20.1.351, згідно з яким податковий орган може звернутися до суду щодо зобов’язання платника, який має податковий борг, укласти договір щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника на контролюючий орган.

5) п. 21.2.1 доповнено положенням, згідно з яким за прийняття неправомірного рішення посадова особа контролюючого органу та безпосередньо керівник несуть відповідальність відповідно до закону, а за повторне прийняття неправомірного рішення накладається дисциплінарне стягнення.

6) Пункт 39 щодо контрольованих операції переписаний заново.

7) З’явилась нова стаття 42 «Електронний кабінет» в якій визначенні його функції. Платник сам визначає взаємодію з контролюючим органом – в електронному чи паперовому вигляді.

8) Стаття 46.2 передбачає що платники податку на прибуток подають разом з квартальною і річною податковою звітністю – фінансову звітність. Річну фінансову звітність подають неприбуткові організації.
Виробники сільгосппродукції подають фінансову звітність разом з податковою декларацією за перше півріччя минулого звітного року, минулий рік та перше півріччя звітного року.

9) Змінилась ст. 52 «Податкова консультація».
За зверненням платника йому надається протягом 25 календарних днів індивідуальна податкова консультація. Індивідуальна консультація надається в усній або письмовій формі, в усній – державними податковими інспекціями, в письмовій – ДФС та ГУ ДФС.
Міністерство фінансів проводить періодичне узагальнення індивідуальних консультацій і видає узагальнюючі податкові консультації.

Пунктом 39 Перехідних положень передбачено, що індивідуальна податкова консультація надана до 31 березня 2017 р. звільняє платника від відповідальності за діяння вчинені до 31 грудня 2017 р.

10) п. 57 доповнено абзацом, згідно якого авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів зараховується у зменшення податкових зобов’язань, до повного їх погашення.

11) Змінився порядок взяття на облік фізичних осіб – підприємців, який здійснюється з 01.01.2017 р. на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наданих державним реєстратором.

12) Більш чітко виписаний порядок проведення зустрічної звірки (п. 73.5.)
Зокрема, під час проведення зустрічної звірки з’ясовується лише питання, зазначені у письмовому запиті. Повторне здійснення зустрічних звірок контролюючими органами з одного і того самого питання заборонено.

13) У статті 74.2 виписаний порядок проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі.

14) Стаття 77.1 доповнена пунктом згідно якого план – графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному web-сайті ДФС до 25 грудня року що передує плановому.

15) В статті 95 внесенні зміни щодо погашення податкового боргу за рахунок готівкових коштів.
Якщо податковий борг виникає в результаті несплати грошового зобов’язання і пені, визначених платником в поданій декларації, стягнення готівки з рахунків платника в банках здійснюється за рішення керівника контролюючих органів без звернення до суду, за умови, що податковий борг перевищує 5 млн. грн. та не сплачується протягом 90 днів з граничного строку сплати.

16) В новій редакції викладені пункти 100.8 – 100.11 щодо надання розстрочки, відстрочки:
- рішення стосовно загальнодержавних податків на строк, що виходить за межі одного року, приймається керівником ДФС. Якщо сума розстрочення перевищує 1 млн. грн., таке рішення погоджується з Мінфіном;
- рішення щодо відстрочення (розстрочення) місцевих податків і зборів приймається керівником контролюючого органу і затверджується місцевим фінансовим органом.

17) Статтею 120.1.3 введені штрафні санкції за допущення продавцем помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, виявлених контролюючим органом за заявою покупця, в розмірі 170 грн. Невиконання податкового повідомлення-рішення про виправлення помилок продавця протягом 10 календарних днів тягне за собою накладання штрафу від 10 до 100 відсотків (в залежності від кількості днів).

18) Штрафні санкції за несвоєчасну сплату узгоджених сум податкових зобов’язань з акцизного податку в роздрібній мережі (пиво, алкогольні та тютюнові вироби) нараховується в розмірі 20 відсотків суми зобов’язання (до 01 січня 2017 року 10 або 20 відсотків в залежності від кількості днів до 30, понад 30).

19) Змінений порядок початку нарахування пені (п. 129.1), а також визначено, що пеня нараховується з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ на кожний такий день (було на день заниження). При нарахуванні пені за несвоєчасну сплату податку з виплачених доходів фізичній особі застосовується лише 100 відсотків облікової ставки НБУ.

20) Платникам податку на прибуток, виробникам сільгосппродукції, фінансовий результат до оподаткування обчислюється шляхом зменшення фінансового результату за минулий звітний рік на фінансовий результат за перше півріччя минулого року та збільшення на фінансовий результат за перше півріччя поточного року.

21) У ст. 138-139 внесений цілий ряд змін щодо визначення податкових різниць.

22) У статті 141 внесені зміни щодо оподаткування страховиків, одна з них: страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування до об’єкта оподаткування, що оподатковується за ставкою 3 відсотки, не включаються.

23) Внесені зміни до оподаткування нерезидентів: доходи нерезидентів у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами оподатковується за ставкою 5 відсотків у джерела виплати (за певних умов).

24) Виключена ст. 137.6 яка давала можливість зменшувати податок на прибуток на суму нарахованого податку з об’єктів нежитлової нерухомості. В перехідних положення Закону зазначено, що ця норма при визначенні об’єкта оподаткування за 2016 рік зберігається.

25) Стаття 165.1.21 викладена у новій редакції, яка дозволить роботодавцю перераховувати на користь вищих та професійно-технічних закладів, підготовку чи перепідготовку платника податку кошти у фактичній сумі, але не вище трикратного розміру мінімальної зарплати на 01 січня поточного року за кожен місяць навчання. Інші обмеження зняті.

26) Стаття 165.1.25 доповнено словами брухт чорних металів (код 7204) доходи від здачі якого не оподатковується.

27) Важливим є внесення зміни до ст. 166.3.3, відповідно до якої податковий кредит на оплату навчання платника податків або члена сім’ї першого ступеня споріднення обмежений тільки сумою отриманої зарплати.

28) Пасивні доходи оподатковуються за ставкою 18 відсотків, крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктам, які не є платниками податку на прибуток. Ці пасивні доходи оподатковуються за ставкою 9 відсотків.
29) Змінився розмір добових під час відрядження і у фактичних сумах, але не більше як 0,1 розміру мінімальної зарплати, а для відрядження за кордон не вище 80 євро. Виключенні слова про відмітку в паспорті службові особи Державної прикордонної служби. Для визнання відрядження за кордон достатньо буде проїзних документів, рахунків на проживання, відміток прикордонних служб про перетин кордону та будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні.

30) Нарешті, прийнято рішення (п.177.3.1) про те, що до доходу фізичної особи-підприємця не включається акцизний податок з реалізованих підакцизних товарів.

31) Розширено перелік витрат на, які має право фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування при визначенні оподаткованого доходу. В зв’язку з цим пункт 177.4.3. викладений в новій редакції, яка дає можливість відносити на витрати податки і збори (крім ПДВ, акцизного податку, податку з доходів фізособи, податку на майно), ЄСВ, плату за ліцензії, інших дозвільних документів, пов’язаних з господарською діяльністю.

Не включаються до витрат:
- витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;
- витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення;
- документально не підтверджені витрати.
Вперше підприємці за власним бажанням мають право включати до витрат амортизаційні відрахування.

Не підлягають амортизації та повністю включаються до витрат:
- витрати на проведення ремонту, реконструкцію, модернізацію, поліпшення основних фондів і ліквідацією основних фондів (залишкова вартість).

Не підлягають амортизації:
- земельні ділянки;
- об’єкти житлової нерухомості;
- легкові та вантажні автомобілі.

Розрахунок амортизації здійснюється із застосуванням прямолінійного методу шляхом ділення первісної вартості об’єкта на строк корисного використання.
В п. 177.4.9 приведені строки корисного використання об’єктів (4 групи основних фондів).

32) В статтю 185.1.а ПКУ, яка визначає об’єкт оподаткування ПДВ, доповнено словами «безоплатна передача та» передача права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу
Уточнено п. 198.3 ПКУ щодо податкового кредиту, а саме: нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того чи товари, основні фонди почали використовуватися в оподаткованих операціях протягом звітного періоду, а також від того, чи здійснював платник податків оподатковані операції протягом звітного періоду. Крім того, цим пунктом визначено, що право на включення податкових накладних до податкового кредиту зберігається 365 днів. У разі блокування реєстрації податкових накладних (ст. 201.16), право на включення податкових накладних зберігається з врахуванням часу на їх блокування.

33) п. 200.7.1 уточнив порядок формування Реєстру заяв на повернення суми бюджетного відшкодування в хронологічному порядку в автоматичному режимі. Пункти 200.19200.21 щодо критеріїв включення платників до Реєстру сум відшкодування ПДВ виключені.

34) У п. 201.1 ПКУ уточнено порядок заповнення податкових накладних: код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг  код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, крім підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, платники мають право зазначити неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду. У підрозділі 2 р. ХХ п. 351 передбачено звільнення від штрафних санкцій за порушення цього пункту до 31 грудня 2017 року.

У ст. 201.4 внесена зміна щодо складання зведених податкових накладних: якщо фактичні ціни постачання у порівняні покупною, звичайною (для виготовлених товарів) або залишковою вартістю необоротних активів є вищою, платник ПДВ може зібрати ці перевищення в одній зведеній накладній.

У разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться запис «Без ПДВ» з посиланням на відповідну статтю ПКУ.

35) Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування здійснюється:
- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця,  до останнього дня (включно) календарного місяця;
- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця,  до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

36) Новим пунктом 201.16 введений порядок блокування реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Про блокування реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає квитанцію.
37) Позитивним є внесення змін до п. 255.1, в якому платниками рентної плати за спеціальне використання води є лише первинні водокористувачі. На жаль, ця зміна вводиться в дію тільки з 01.01.2018 року.

38) Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів сплачується щоквартально рівними частинами від суми рентної плати, визначеної в спеціальних дозволах.

39) До числа об’єктів житлової нерухомості, які звільнені від оподаткування, віднесені об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, в яких виховується п’ять та більше дітей.

Пільги з податку, що сплачуються з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості для фізичних, осіб встановлюються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачуються з об’єктів нежитлової нерухомості встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

40) Щороку до 1 лютого центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі розміщує на своєму сайті перелік легкових автомобілів з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринкова вартість яких становіть 375 розмірів мінімальної зарплати.

41) Встановлено, що орендна плата не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії (раніше 3 % нормативно-грошової оцінки землі).
Розмір орендної плати для баз олімпійської, параолімпійської підготовки не може перевищувати 0,1 відсотка оцінки землі.

42) Доповнено п. 291.4.1., згідно якого при визначенні середньої чисельності працюючих не враховуються працівники призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період (спрощена система оподаткування).

43) Дивіденди, що виплачуються платниками єдиного податку третьої групи (юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам платників) оподатковуються відповідно розділу II, IV (ПДФО), тобто в розмірі 18 або 9 відсотків.

44) Розділ XVIII2 «Податкова міліція» виключений.

45) У пункті 295.8 передбачено, що заява платника про відмову від спрощеної системи оподаткування до контролюючого органу не подається. Для цього контролюючий орган отримує повідомлення від державного реєстратора про припинення реєстрації платника.
46) До 10 січня 2017 року ДФС зобов'язаний на підставі реєстрів заяв про повернення сум бюджетного відшкодування, які відповідають і не відповідають критеріям (Реєстр №1 та Реєстр №2) сформувати єдиний Реєстр заяв про повернення сум податку у хронологічному порядку їх надходжень.

ДФС формує Тимчасовий реєстр заяв до 01.02.2017 року. Кабінет Міністрів розподіляє суми бюджетного відшкодування в межах сум, затверджених Державним бюджетом між тимчасовим Реєстром та Реєстром, що буде формуватися в 2017 році.

47) Стаття про блокування (зупинення) реєстрації податкових накладних розрахунку коригування в Єдиному реєстрі вводить в дію з 01 квітня 2017 р. Період з 01 квітня до 01 липня 2017 року здійснюється без блокування реєстрації податкових накладних.

48) Пунктом 53 Перехідних положень визначено, що 20 січня 2017 року значення суми, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні збільшується на суму коштів повернутих платнику з 1 січня 2016 до 01 січня 2017 року. У межах цієї суми платник податків може подати заяву на повернення ПДВ на поточний рахунок (за певних умов).

49) Пунктом 23 Перехідних положень продовжено тимчасову пільгу щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання в т.ч. імпорту відходів брухту чорних і кольорових металів, паперу та картону до 01 січня 2019 р. (діяла до 01 січня 2017 року).

50) Установлений п. 34-35 Перехідних положень порядок реєстрації неприбуткових організацій до 01 січня 2017 р. продовжено до 01 липня 2017 р.

51) Відповідно до п. 43 Перехідних положень платники податку на прибуток під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних доході IV групи можуть використовувати мінімально допустимий строк 2 роки, замість діючих 5 років.

52) У п. 44 Перехідних положень по новому виписані умови щодо застосування ставки 0 відсотків для платників податків.
53) Зміни щодо адміністрування податків і зборів запровадження дії «електронного кабінету» набудуть чинності після впровадження програмного забезпечення, але не пізніше 01 січня 2018 року.
54) Податкова міліція перестане існувати після прийняття Закону, який визначив центральний орган виконавчої влади з питань запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави.
55) Кабміну доручено до 01 липня 2017 року:
- у шестимісячний термін забезпечити розробку, створення та впровадження програмного забезпечення електронного кабінету;
- до 01 липня 2017 року розробити проект закону щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів;
- до 01 липня 2017 року внести на розгляд Верховної ради України проект Закону щодо запровадження податку на виведений капітал.
Довідково:
Санкції за порушення трудового законодавства зросли у зв’язку із встановленням мінімальної зарплати в розмірі 3200 грн. та доповненні новими санкціями:
• за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні накладається штраф у розмірі три мінімальних заробітних плат або 9600 грн.;
• за недопущення до проведення перевірки, створення перешкод у її проведені з питань виявлення порушень щодо фактичного допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час при виконанні роботи повного робочого часу або виплати зарплати без сплати ЄСВ накладається штраф у розмірі 100 мінімальних зарплат або 320 000 тис. грн.

Діючі ставки податків і зборів з врахуванням змін, внесених Законами України від 20.12.16 №1791-VIII та від 21.12.16р. №1797–VIII


п/п Назва податків і зборів Ставки оподаткування
До 01.01.17 З 01.01.17
1. Податок на прибуток 18% 18%
2. Податок на додану вартість 20%; 7%; 0% 20%; 7%; 0%
3. Податок на доходи фізичних осіб 18% 18%
4. Оподаткування пасивних доходів:
- доходи у вигляді дивідендів по акціях, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток
- для доходів у вигляді дивідендів, виплачених платниками податку на прибуток
- інші пасивні доходи
18%

 

5%

18%
9%

 

5%

18%
5. Акцизний податок(по основних товарах):
- пиво (за 1 л)
- виноградні вина кріплені (за 1 л)
- зброджені напої (1л 100% спирту)
- тютюнові вироби, в т.ч. сигарети з фільтром (за 1000 шт.)
- пальне (за 1000 л)
- паливо пічне (за 1000 л)
- реалізація пального в роздрібній мережі (в євро за 1 л)
2,48 грн.
7,16 грн.
105,50 грн.
318,26 грн.
171,50 євро
97,0 євро
0,042 євро
2,78 грн.
8,02 грн.
126,96 грн.
455,5 грн.
213,50 євро
139,50 євро
податок відмінений
6. Рентна плата за спеціальне користування:
- надрами
- води

- поверхневих вод, в т.ч. р. Тиса (за 100 куб м)
- підземних вод, в т.ч. Закарпатської області
- вода, що входить до складу напоїв

- лісових ресурсів

 

20,30 грн.
47,37 грн.
47,27 грн. збільшена по всіх видах корисних копалин
22,41 грн.
52,30 грн.
55,13 грн.

збільшились ставки по всіх видах деревини
7. Транспортний податок 750 мін. зарплат 375 мін. зарплат
8. Податок на житлову нерухомість 3% 1,5%
9. Плата за землю:
- земельні ділянки, оцінку яких проведено
- землі загального користування
- землі сільськогосподарського призначення
- орендна плата
до 3%
3%
1%

Не менше 3% нормативної грошової оцінки
1%
3%
Не менше 0,3 та не більше 1
В розмірі плати за землю
10. Ставка єдиного податку:
- - Для платників I групи

- - Для платників II групи (до мін. зарплати)
До 10 % мінімальної заробітної плати

До 20% мінімальної заробітної плати
До 10 % прожиткового мінімуму


До 20% мінімальної заробітної плати
11. Ставки єдиного податку для IV групи
- Для ріллі, сіножатей, пасовищ
- Багаторічних насаджень
0,81
0,16
0,95
0,19
12. Екологічний податок Ставки зросли на
10-20%
13. Туристичний збір 0,03% до 0,15% 0,075%


ПОДАТКОВІ ЗМІНИ 2017: ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

►Анулювання реєстрації платників ПДВ
З 01.01.2017 р. реєстрація платника ПДВ може бути анульована, якщо такий платник податків протягом 12 послідовних податкових місяців не подає декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг (до 01.01.2017 р. тільки товарів), здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту.
►Об’єкти оподаткування ПДВ
З 01.01.2017 р. у пп. «а» п. 185.1 ПКУ уточнили, що об’єктом оподаткування, серед іншого, є операції з безоплатної передачі права власності.
►Операції, які не є об'єктом оподаткування
Відповідно до нової редакції пп. 196.1.5 ПКУ операції з відступлення права вимоги та переведення боргу не є об’єктом оподаткування незалежно від того, чи передбачають вони оплату грошовими коштами.
Також не є об’єктом оподаткування операції з переходу права власності на об’єкт фінансового лізингу від лізингодавця-первинного кредитора до лізингодавця-нового кредитора із збереженням прав та обов’язків сторін за договором фінансового лізингу в разі, коли лізингодавцем - первинним кредитором під час передачі лізингоодержувачу такого об’єкта фінансового лізингу нараховані та відображені у податковій звітності за відповідний звітний (податковий) період податкові зобов’язання з ПДВ.
►Операції, звільнені від оподаткування
Законом № 1797 продовжено строк дії деяких пільг з ПДВ (звільнення від оподаткування ПДВ), а саме:
• пільги, встановлені для суб'єктів космічної діяльності пунктом 3 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ — до 01.01.2023 р.;
• пільги щодо операцій з постачання національних фільмів, з постачання робіт та послуг з виробництва, у т.ч. тиражування, національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України — до 01.01.2018 р. (п. 12 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ);
• пільги щодо операцій з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації — до 01.01.2019 р. (п. 23 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ);
• пільги щодо операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення — до 01.01.2019 р. (п. 45 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).
Окрім того, з 01 січня 2017 року і до 01 січня 2020 року введено звільнення від оподаткування ПДВ операції платника податку - боржника з постачання товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно із ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації. Під час здійснення таких операцій платник податку - боржник не застосовує норми п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ щодо нарахування податкових зобов’язань або коригування раніше нарахованих податкових зобов’язань та/або податкового кредиту (п. 46 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).
У п. 32 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ уточнено, що на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану від оподаткування ПДВ звільняються операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України «ниток та тканин (матеріалів), що класифікуються у товарних підкатегоріях 3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5402 11 00 00, 5407 10 00 00, 5603 14 10 00 та 6914 90 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, для виготовлення бронежилетів та шоломів».
В п. 45 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ уточнили, що для відмови чи зупинення використання «вугільної» пільги платник податку має подати відповідну заяву до настання звітного періоду, в якому він не передбачає використання зазначеної пільги.
►Податковий кредит
По-перше, відповідно до нової редакції п. 198.1 та п. 198.3 ПКУ операції з ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України винесено як окремі операції в переліку операцій, за якими сплачені/нараховані суми ПДВ відносяться до податкового кредиту.
По-друге, у п. 198.6 ПКУ уточнили, що 365-денний строк, протягом якого платник має право задекларувати податковий кредит, стосується також сум ПДВ, відображених в розрахунках коригування (а не тільки в податкових накладних). При цьому, перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування відповідно до п. 201.16 ПКУ та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно пп. 201.16.4 ПКУ.
По-третє, податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 01.07.2017 р., вважатимуться достатньою підставою для нарахування податкового кредиту та не потребуватимуть будь-якого іншого додаткового підтвердження (абз. 3 п. 201.10 ПКУ).
Водночас, з вказаної дати з п. 201.10 ПКУ буде виключений абз. 25, яким передбачено, що ПН, яка містить помилки в обов’язкових реквізитах, що не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст, період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.
По-четверте, платникам податку, які здійснюють постачання, передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення до 01 січня 2019 року продовжили строк дії касового методу при визначенні податкового кредиту (п. 44 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ). Окрім того, до вказаної дати касовий метод при визначенні податкового кредиту мають також застосовувати платники податку, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
►«Умовне» постачання
В п. 198.5 ПКУ, який говорить про нарахування податкових зобов’язань у разі, коли придбані товари/послуги призначені для використання/ починають використовуватись в неоподатковуваних операціях та/або в операціях, які не є господарською діяльністю, уточнили, що його норми не стосуються операцій ліквідації виробничих та невиробних основних засобів, які згадані у п. 189.9 ПКУ.
►Податкові накладні та розрахунки коригування
Порядок складання податкових накладних (надалі – ПН) та розрахунків коригування (надалі — РК)
По-перше, з 01.01.2017 р. код УКТЗЕД є обов’язковим реквізитом ПН, яка складається на поставку будь-яких товарів (а не тільки імпортованих та підакцизних). А в разі складання ПН на поставку послуг обов’язковим є зазначення коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016:2010).
При постачанні підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, код УКТЗЕД слід вказувати повністю, а в інших випадках – мінімум чотири перші цифри. При поставці послуг достатньо вказати чотири цифри коду за ДК 016:2010.
По-друге, якщо ПН/РК сформовано з порушенням вимог пунктів 201.1 та/або 192.1 ПКУ протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин (абз. 10 п. 201.10 ПКУ). Разом з тим, якщо помилки в обов’язкових реквізитах (крім коду за УКТ ЗЕД) не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, то їх наявність не може бути причиною неприйняття ПН електронному вигляді.
По-третє, в разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких перевищує фактичну ціну їх постачання, на суму такого перевищення може складатись зведена ПН не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання (абз. 11 п. 201.4 ПКУ).
Реєстрація ПН/РК
По-перше, З 01.01.2017 р. змінено строки реєстрації ПН та РК в ЄРПН (абз. 14-16 пп. 201.10 ПКУ):
• ПН/РК, складені з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, мають бути зареєстровані не пізніше останнього дня такого місяця;
• ПН/РК, складені з 15 по останній день календарного місяця, мають бути зареєстровані не пізніше 15 календарного дня наступного місяця.
Платник податку має право зареєструвати ПН/РК в ЄРПН на протязі 365 календарних днів, які наступають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у таких ПН/РК (абз. 18 п. 201.10 ПКУ). При цьому, якщо реєстрація ПН/РК була зупинена в порядку, визначеному п. 201.16 ПКУ (див. нижче), перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно з пп. 201.16.4 ПКУ.
По-друге, з 01.01.2017 р. РК, які передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, складені після 01.01.2015 року до ПН, складених до 01.07.2015 р. на покупця - платника ПДВ, підлягають реєстрації в ЄРПН таким покупцем (абз. 5 п. 192.1 ПКУ).
По-третє, з 01.01.2017 р. платники податку за певних умов можуть зареєструвати ПН/РК в ЄРПН понад значення ∑Накл.
Так, якщо загальна сума податкових зобов'язань платника, задекларованих у поданих податкових деклараціях (у т.ч. уточнюючих розрахунках), перевищує суму податку, яка міститься в складених ним та зареєстрованих ПН та РК, (тобто у платника сформовано показник ∑Перевищ), а значення ∑Накл є недостатнім для реєстрації таким платником ПН/РК в ЄРПН, то платник податку має право зареєструвати ПН/РК за звітні періоди виникнення вказаного перевищення, на суму податку, яка дорівнює значенню ∑Перевищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов'язань за періоди починаючи з 01.07.2015 р.2 та збільшеного на значення показника ∑ПопРах (п. 2001.9 ПКУ).
По-четверте, з 01.04.2017 р. реєстрація ПН/РК в ЄРПН може бути зупинена, якщо такі ПН/РК відповідають сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків (п. 201.16 ПКУ)3. Такі критерії має визначити Мінфін відповідно до п. 74.2 ПКУ.
У разі зупинення реєстрації ПН/РК, контролюючий орган в автоматичному режимі має надіслати продавцю та покупцю-платнику ПДВ квитанцію про зупинення реєстрації4, в якій буде вказано:
1. порядковий номер та дата складення ПН/РК;
2. визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації ПН/РК;
3. пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копій документів (за вичерпним переліком5), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої ПН/РК в ЄРПН.
Письмові пояснення та/або копії документів платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного ПН/РК, реєстрацію якої (го) зупинено (пп. 201.16.2 ПКУ). Розглядатиме такі пояснення та/або копії документів комісія ДФСУ. За результатами розгляду комісія протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, має прийняти та надіслати платнику податку рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН (пп. 201.16.3 ПКУ).
Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Адміністративне оскарження здійснюється в порядку, передбаченому ст. 56 ПКУ з урахуванням таких особливостей (п. 56.23 ПКУ):
1. скарга на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН подається до ДФСУ;
2. така скарга розглядатиметься протягом 10 календарних днів6 з дня її отримання комісією ДФСУ за участі уповноваженої особи Мінфіну в порядку, визначеному КМУ,;
3. якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем вказаного строку.
ПН/РК, реєстрацію якої(го) в ЄРПН було зупинено, реєструється у день настання однієї із таких подій (пп. 201.16.4 ПКУ):
1. прийнято рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН;
2. набрало законної сили рішення суду про реєстрацію відповідної ПН/РК в ЄРПН.
2Включаючи податкові зобов'язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов'язання, які не були сплачені платником податку.
3 Період з 1 квітня 2017 року до 1 липня 2017 року є перехідним періодом, протягом якого процедура, визначена пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу, здійснюється без фактичного зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН (п. 57 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).
4Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК, така ПН вважається зареєстрованою в ЄРПН (абз. 13 п. 201.10 ПКУ).
5Вичерпний перелік документів у розрізі критеріїв оцінки ступеня ризиків має затвердити Мінфін.
6Термін розгляду скарги не може бути продовженим.


Перевірка правильності складання та своєчасності реєстрації ПН/РК
З 01.01.2017 р. збільшено з 15 до 90 календарних днів строк, протягом якого контролюючі органи можуть провести перевірку продавця/покупця щодо достовірності та повноти нарахування податкових зобов’язань за скаргою покупця/продавця (абз. 24 п. 201.10 ПКУ).
Штрафні санкції
З 01.01.2017 р. змінено штрафні санкції за порушення порядку заповнення та строків реєстрації ПН (ст. 1201 ПКУ):

Пункт ПКУ Вид порушення Розмір штрафу
1201.1 Порушення строку реєстрації7 ПН/РК в ЄРПН, передбаченого ст. 201 ПКУ8:
до 15 к.д. 10% від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РК
від 16 до 30 к.д. 20% від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РК
від 31 до 60 к.д. 30% від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РК
від 61 до 365 к.д. 40% від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РК
1201.2 Відсутність реєстрації в ЄРПН протягом граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, ПН/РК, що зазначена(ий) у податковому повідомленні - рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу9 50% суми податкових зобов’язань з ПДВ, зазначеної у ПН/РК або від суми ПДВ, нарахованої за операцією з постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку операцію не складено
1201.3 Допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів ПН, передбачених п. 201.1 ПКУ10 170 грн. та зобов’язання виправити такі помилки11
1201.3 Невиконання податкового повідомлення-рішення з попередженням про необхідність виправлення помилки в обов’язкових реквізитах ПН протягом 10 к.д, наступних за днем його отримання9
до 15 к.д. 10% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
від 16 до 30 к.д. 20% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
від 31 до 60 к.д. 30% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
від 61 до 90 к.д. 40% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
від 91 до 120 к.д. 50% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
від 121 о 150 к.д. 60% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
від 151 до 180 к.д. 70% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
після спливу 181 календарного дня 100% від суми ПДВ, зазначеної в ПН
9Штраф не застосовується:
- якщо мова йде про ПН, що не надається отримувачу (покупцю), складену на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою;
- у разі реєстрації ПН/РК в ЄРПН протягом 10 к.д., наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення;
- у разі реєстрації ПН/РК до початку проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог ПКУ щодо своєчасності реєстрації таких документів в ЄРПН.
10До 31.12.2017 року штрафні санкції не застосовуються за помилки, допущені в ПН під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (п. 351 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).
11Штрафні санкції застосовуватимуться лише за результатами перевірок, проведених контролюючими органами за заявою покупця.

►Бюджетне відшкодування ПДВ
1) З 01.01.2017 р. ліквідовано «автоматичне» бюджетне відшкодування (виключено пп. 200.19-200.21 ПКУ). У зв’язку із чим до 10.01.2017 р. ДФСУ мала сформувати єдиний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування у хронологічному порядку їх надходження 12(надалі — Реєстр БВ) (пп. 200.7.1 ПКУ).
Поряд із цим, до 01.02.2017 р. ДФСУ також має сформувати Тимчасовий реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (надалі — Тимчасовий реєстр, поданих до 01.02.2016 р., за якими станом на 01.01.2017 р. суми ПДВ не відшкодовані з бюджету (п. 56 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).
Відшкодування узгоджених сум ПДВ, зазначених Тимчасовому реєстрі, здійснюється в хронологічному порядку відповідно до черговості надходження заяв в межах сум, визначених законом про Державний бюджет на відповідний рік. Розподіл сум бюджетного відшкодування ПДВ, визначених законом про Державний бюджет на відповідний рік, між Тимчасовим реєстром та Реєстром БВ здійснюється Кабінетом Міністрів України.
2) Законодавці суттєво розширили перелік відомостей, які наводяться в Реєстрі БВ. Так, зокрема, в ньому також наводитимуться відомості про:
• дату початку та закінчення проведення перевірки даних, зазначених у податковій декларації або уточнюючому розрахунку (в разі їх подання), в складі яких подана заява про повернення суми бюджетного відшкодування, з обов’язковою відміткою щодо виду перевірки (камеральна, документальна);
• суму податку, заявленого до бюджетного відшкодування, та дату поданої до контролюючого органу заяви в разі виникнення у платника податку необхідності змінити напрям узгодженого бюджетного відшкодування;
• реквізити поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування (не публікується на сайті ДФСУ);
• реквізити бюджетних рахунків для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;
• реквізити бюджетного рахунка, з якого здійснюється бюджетне відшкодування податку;
• дату та суму зарахування (перерахування) в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.
3) З 01.01.2017 р. визначено строк проведення документальної перевірки бюджетного відшкодування — 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку – за днем її фактичного подання (п. 200.11 ПКУ). Нагадаємо, що документальна перевірка бюджетного відшкодування проводиться, якщо воно сформоване:
• за операціями за періоди до 1 липня 2015 року, які не підтверджені документальними перевірками;
• за операціями з придбання товарів/послуг за період до 01.01.2017 року у сільгоспвиробників, які використовували спеціальний режим оподаткування, передбачений ст. 209 ПКУ.
Рішення про проведення документальної перевірки має бути прийнято не пізніше закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки.
4) Казначейство має перераховувати суму бюджетного відшкодування на поточний банківський рахунок платника податку та/або на бюджетні рахунки у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, на підставі даних Реєстру БВ1 після дня набуття статусу узгодженої суми бюджетного відшкодування. Перерахування має бути здійснене протягом п'яти операційних днів наступних за днем узгодження сум бюджетного відшкодування в Реєстрі БВ.
Відповідно до нової редакції п. 200.12 ПКУ сума бюджетного відшкодування вважається узгодженою в Реєстрі БВ з однієї із таких дат:
а) з дня, наступного за днем закінчення граничного строку проведення перевірки — якщо контролюючим органом до Реєстру БВ внесені відомості про відсутність порушень під час такої перевірки. При цьому інформація про узгодженість бюджетного відшкодування відображається в Реєстрі БВ контролюючим органом на наступний робочий день після виникнення такого випадку;
б) з дня, наступного за днем закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки — якщо контролюючим органом не внесені до Реєстру БВ відомості про дату початку та закінчення проведення перевірки даних, зазначених у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, з обов’язковою відміткою щодо виду перевірки (камеральна, документальна). При цьому інформація про узгодженість бюджетного відшкодування відображається в Реєстрі БВ автоматично на наступний робочий день після виникнення такого випадку;
в) з дня, наступного за днем закінчення граничного строку, передбаченого ПКУ для складення акту перевірки — якщо контролюючим органом не внесені до Реєстру БВ відомості про дату складення акту перевірки. При цьому інформація про узгодженість бюджетного відшкодування відображається в Реєстрі БВ автоматично на наступний робочий день після виникнення такого випадку;
г) з дня, наступного за днем закінчення граничного строку, передбаченого ПКУ для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення — якщо контролюючим органом не внесені до Реєстру БВ відомості про дату та номер податкового повідомлення-рішення. При цьому інформація про узгодженість бюджетного відшкодування відображається в Реєстрі БВ контролюючим органом на наступний робочий день після виникнення такого випадку;
ґ) з дня визнання протиправним та/або скасування податкового повідомлення-рішення. При цьому інформація про узгодженість бюджетного відшкодування відображається в Реєстрі БВ контролюючим органом на наступний робочий день після виникнення такого випадку.
5) З п. 200.14 ПКУ виключено норму за якою, сума заниження бюджетного відшкодування, визначена контролюючим органом за результатами перевірки, вважалась такою, від якої платник податків добровільно відмовився, і підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
6) Бюджетне відшкодування ПДВ здійснюється в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку.
► Електронне адміністрування ПДВ
1) З 01.01.2017 р. сплата податкових зобов’язань з ПДВ, задекларованих в уточнюючих розрахунках, здійснюється з казначейських рахунків платників ПДВ на підставі реєстрів, наданих ДФСУ Державній казначейській службі України (абз. 1 п. 2001.6 ПКУ).
2) З 01.01.2017 р. у випадку, якщо залишок коштів на казначейському рахунку платника ПДВ перевищує суму, яка підлягає сплаті в бюджет відповідно до поданої звітності, сума такого перевищення (за мінусом суми податкового боргу та суми узгоджених податкових зобов'язань) може бути зарахована виключно на поточний рахунок такого платника податку (п. 2001.6 ПКУ). До вказаної дати така сума перевищення могла також бути сплачена в бюджет в рахунок сплати податку.
3) 20.01.2017 р. значення ∑Накл збільшується на суму коштів, повернутих у період з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р. відповідно до п. 43.4 ПКУ на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ:
• перерахованих з поточного рахунку платника безпосередньо до бюджету;
• перерахованих з рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ до бюджету за заявою платника відповідно до п. 2001.6 ПКУ, який діяв у вказаний період.
У межах суми такого збільшення платник податку має право подати заяву та перерахувати кошти з рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ на поточний рахунок відповідно до п. 2001.6 ПКУ.

►Інші зміни
Реорганізація платників ПДВ
По-перше, відповідно до нового п. 198.7 ПКУ, у випадку реорганізації платника податку, сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, підлягає перенесенню:
• до складу податкового кредиту правонаступника у наступному періоді після підписання передавального акту відповідно до законодавства – у випадку, якщо реорганізація здійснюється шляхом приєднання, злиття, перетворення;
• до складу податкового кредиту правонаступника пропорційно отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом у наступному періоді після підписання розподільчого балансу відповідно до законодавства — у випадку, якщо реорганізація здійснюється шляхом поділу, виділення.
Таке перенесення здійснюється в разі, якщо сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується, підтверджена документальною перевіркою контролюючого органу.
По-друге, випадку реорганізації платника податку значення ∑Накл «передається» його правонаступнику(ам) (абз. 23 та 24 п. 2001.3 ПКУ):
• якщо реорганізація здійснюється шляхом приєднання, злиття, перетворення — сума ∑Накл реорганізованого платника, сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи, використовується під час обрахунку суми ∑Накл правонаступника такого платника податку;
• якщо реорганізація здійснюється шляхом поділу (з якого здійснюється виділ) — сума ∑Накл реорганізованого платника, сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи такого платника (державної реєстрації створення юридичної особи правонаступника), використовується під час обрахунку суми ∑Накл правонаступника такого платника податку пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом.
Магазини безмитної торгівлі
У пп. «ґ» пп. 195.1.2 ПКУ уточнили, що постачання товарів магазинами безмитної торгівлі може здійснюватися також фізичним особам, які в’їжджають на митну територію України в пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного повітряного сполучення.
Сільськогосподарські підприємства
Відповідно до нового п. 54 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ до сільськогосподарських підприємств, що застосовували спеціальний режим оподаткування ПДВ відповідно до ст. 209 ПКУ не застосовуються штрафні санкції та пеня за заниження податкового зобов’язання з ПДВ або завищення бюджетного відшкодування, які виникли внаслідок порушення порядку розподілу податкового кредиту, визначеного пп. 209.15.1 ПКУ за звітні (податкові) періоди з 1 січня 2016 року по 1 січня 2017 року.
Розстрочення сплати ПДВ
З 01.01.2017 р. п. 58 та п. 59 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ передбачено надання розстрочення сплати ПДВ при ввезенні на митну територію України у митному режимі імпорту:
1. обладнання для використання у деревообробному виробництві: верстатів для обробки дерева, що класифікуються за кодами товарної позиції 8465 згідно з УКТ ЗЕД; сушарок для деревини, що класифікуються у товарній підкатегорії 8419 32 00 00 згідно з УКТ ЗЕД; пресів для виробництва деревностружкових або деревноволокнистих плит, що класифікуються у товарній підпозиції 8479 30 згідно з УКТ ЗЕД;
2. обладнання (його частин), що класифікується у товарних підкатегоріях 8421 39 20 00, 8422 30 00 99, 8422 90 90 00, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 8477 10 00 00, 8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 40 00 00, 8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90 згідно з УКТ ЗЕД, для виробництва тільки медичних виробів.
Розстрочення сплати ПДВ надаватиметься на термін до 36 календарних місяців без нарахування процентів та пені, визначених п. 129.5 ПКУ. Порядок його надання має встановити КМУ.
У разі нецільового використання вищевказаного устаткування та обладнання, платник податку зобов’язаний сплатити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, у сумі, розрахованій як позитивна різниця між сумою ПДВ, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів та фактично сплаченою сумою, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120% облікової ставки НБУ, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.
***
Сподіваємось, дана інформація є корисною для Вас. Ми будемо й надалі тримати Вас в курсі найголовніших подій у сфері податкового законодавства.

 

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99