Збільшено термін, протягом якого за мобілізованими працівниками зберігаються місце роботи, посада і компенсується середній заробіток − з 12 до 18 місяців

  • 21.05.15 8:55

14.05.2015 року прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» (Проект закону від 09.02.2015 № 2079).

Документ узгоджує між собою положення статті 36 та 119 Кодексу законів про працю України (КЗпП України); уточнює часові межі, протягом яких за громадянами України, призваними на військову службу, зберігаються гарантії, передбачені КЗпП України; уточнює положення Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо осіб, яким надається відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності.

Зокрема, зазначеними змінами збільшено тривалість надання гарантій працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом щодо збереження за ними місця роботи, посади − з 12 до 18 місяців (ч.3 ст. 119 Кодексу законів про працю України). Тобто, порядок надання компенсації з бюджету середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації для працівників, призваних на строкову військову службу теж вдосконалено.

За мобілізованими працівниками, які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу за контрактом, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову. Тривалість такої компенсації не може перевищувати строку укладеного контракту (ч.4 ст. 119 Кодексу законів про працю України).

Педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, надано відстрочку від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності, за умови повного навантаження на займаній посаді на весь період їхньої роботи за спеціальністю, без прив’язки до сільської місцевості (ст. 17 Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99