Оподаткування земель у запитаннях-відповідях.

 • 01.01.16 15:12

Оподаткування земель у запитаннях-відповідях.

 

За якими ставками справляється земельний податоку 2016 році?

 

Плата за землю, як складова податку на майно, належить до місцевих податків.

 

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів, як визначає пункт 12.3 статті 12 Податкового кодексу, приймають в межах своїх повноважень сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад. Плата за землю є обов’язковою для встановлення місцевими радами. 

При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, визначені статтею 7 Податкового кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених для відповідного податку чи збору.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів має бути офіційно оприлюднено відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом (п.п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).

Однак, пунктом 4 Закону України від 24.12.2015 № 909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» визначено, що в 2016 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік не застосовуються вимоги, встановлені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України та Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Також, згідно з пунктом 7 Закону № 909, рекомендовано органам місцевого самоврядування у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом переглянути прийняті на 2016 рік рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів, визначених статтею 10 Податкового кодексу України.

Враховуючи норму п.п. 12.4.1 п.12.4 ст.12 Податкового кодексу України, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, можуть встановлювати ставки плати за землю лише в межах ставок, визначених Податковим кодексом.

 

Так, Податковий кодекс визначає наступні ставки плати за землю:

 • за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено - не більше 3 % від їх нормативної грошової оцінки;
 • для сільськогосподарських угідь та земель загального користування - не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки (п. 274.1 ст. 274 ПКУ);
 • за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) - не більше 12 % від їх нормативної грошової оцінки (п. 274.2 ст. 274 ПКУ);
 • за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативна грошова оцінка яких не проведена, - не більше 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (п. 277.1 ст. 277 ПКУ).

 

Отже, власники земельних ділянок та землекористувачі при визначенні податкового зобов’язання із земельного податку на 2016 рік застосовують ставки податку, встановлені рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування.  

 

Слід нагадати, що розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 5 % від нормативної грошової оцінки та не може перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки, а у разі визначення орендаря на конкурентних засадах – може перевищувати 12 % .

 

Який коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель  застосовується у 2016 році платниками плати за землю? 

 

Стаття 289 Податкового кодексу України для визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності передбачає щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

Так, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка  сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, прямо залежить від індексу споживчих цін за попередній рік та визначається за формулою:

Кі = І – 100,

де І – індекс споживчих цін за попередній рік.

На виконання   п. 289.3 статті 289 Податкового кодексу України Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру листом від 11 січня 2016 року № 28-0-22-201/2-16 повідомила Державну фіскальну службу України, що за інформацією Державної служби статистики України (лист від 11.01.2016 № 11.1-5/6-16 індекс споживчих цін за 2015 рік становить 143,3%.

Виходячи з цього, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2015 рік, на який індексується нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, розрахований відповідно до пункту 289.2 статті Податкового кодексу України, станом на 1 січня 2016 року становить 1,433.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять за: 1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127,     2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152, 2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0, 2014 рік – 1,249, 2015 рік –1,433. Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася.

Зверніть увагу, що відповідно до пункту 6 підрозділу 6 Перехідних положень Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році») встановлено, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень та перелогів), застосовується із значенням 120 відсотків.

   Враховуючи вказану норму, значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень та перелогів) за 2015 рік становить 1,2.


   Отже, власники земельних ділянок та землекористувачі  при обчисленні розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на 2016 рік мають врахувати коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель за 2015 рік:

 • для сільськогосподарських угідь - 1,2,
 • для інших земель – 1,433.

 

 

Чи повинні об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) сплачувати земельний податок за всю площу земельних ділянок під багатоквартирними будинками з урахуванням прибудинкової території, якщо частина нежилих приміщень таких будинків перебуває у власності інших осіб, що не оформили право на землю?

 

     Відповідно до ст. 42 Земельного кодексу України земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками.


     Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


     Згідно із ст. 269 Податкового кодексу України платниками земельного податку є, зокрема, власники земельних ділянок та землекористувачі. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні (ст. 270 ПКУ).


     Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру, який містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим земельних ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристики, розподіл серед власників землі та землекористувачів, підготовлених відповідно до закону (п.п. 14.1.42 п. 14.1 ст. 14, п. 286.1 ст. 286 ПКУ).


     Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно (п. 287.8 ст. 287 ПКУ).


     Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою (п. 287.1 ст. 287 ПКУ).


    Разом з тим, норми Податкового кодексу не визначають можливості при розрахунку податкових зобов’язань із земельного податку ОСББ або підприємствами, установами і організаціями, які здійснюють управління багатоквартирними будинками, зменшувати площу земельної ділянки під багатоповерховими жилими будинками з урахуванням прибудинкової території на площу земельної ділянки з урахуванням пропорційної частки нежилих приміщень (їх частин), які знаходяться у власності інших осіб.


     Тому, ОСББ або підприємства, установи і організації, які здійснюють управління багатоповерховими жилими будинками, повинні сплачувати земельний податок з тієї площі земельних ділянок під багатоквартирними жилими будинками з урахуванням прибудинкової території, які за даними державного земельного кадастру знаходяться у таких осіб у власності або користуванні.


     Для обчислення суми земельного податку необхідно звернутися до територіальних органів Держгеокадастру за місцезнаходженням земельних ділянок для отримання витягів із Державного земельного кадастру про розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок, в яких буде визначено площі земельних ділянок, по яких право власності або користування ОСББ або підприємствами, установами і організаціями, що здійснюють управління такими будинками, набуто та оформлено відповідно до законодавства.

 

Чи мають власники квартир у багатоквартирних будинках сплачувати земельний податок?

 

Згідно зі ст. 42 Земельного кодексу України земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками.

Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Як встановлено статтями 269 та 270 Податкового кодексу України,  платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

Власники земельних ділянок – це юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно (п.п. 14.1.34 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Землекористувачі – це юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди (п.п. 14.1.73 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Отже, платниками земельного податку за земельні ділянки під багатоквартирними жилими будинками є особи, яким такі земельні ділянки відповідно норм Земельного кодексу України передані у постійне користування або у власність: підприємства, установи і організації, що здійснюють управління цими будинками, а також об’єднання власників будинків.

Власники квартир у багатоквартирному жилому фонді не є платниками земельного податку до бюджету.

 

 

Сільськогосподарське підприємство утворилось у вересні 2015 року. Який порядок переходу на сплату єдиного податку четвертої групи у 2016 році?

 

Згідно з п.п. 4) п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України до 4 групи платників єдиного податку належать сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками єдиного податку 4 групи з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, як визначає п. 294.2 ст. 294 Податкового кодексу, попереднім податковим (звітним) роком є період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. 

 

Відповідно до п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 Податкового кодексу України сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування – платника єдиного податку 4 групи – подають до 20 лютого поточного року:

 • загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), – контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);
 • звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки – контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;
 • розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику;
 • відомості (довідку) про наявність земельних ділянок – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

 

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Склад доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, визначено у п.п. 298.8.3 п. 298.8 ст. 298 ПКУ.

Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2015 рік здійснюється за формою, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.12.2011 № 772, а податкову декларацію платника єдиного податку 4 групи слід подати за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578.

 

Юридична особа є платником єдиного податку 3 групи. Чи може така особа з 1 січня 2016 року перейти на сплату єдиного податку 4 групи?

 

Як визначено п.п. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України за умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 3 групи є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду (п. 294.2 ст. 294 ПКУ).

До платників єдиного податку, які відносяться до 4 групи, як встановлено п.п. 4 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, належать сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. Тобто розрахунок податку подається за повний календарний рік.

Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку4 групи подають до 20 лютого поточного року перелік документів, визначених п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ (загальну та звітні податкові декларації на поточний рік, розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва, відомості про наявність земельних ділянок).

Отже, для набуття статусу платника єдиного податку 4 групи необхідно надати документи до 20 лютого 2016 року, перелік яких визначено п.п. 298.8.1 п.298.8 ст. 298 ПКУ.

Крім того, у даному випадку платнику єдиного податку 3 групи необхідно було подати до контролюючого органу заяву для відмови від спрощеної системи оподаткування у термін – не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) (п.п. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 ПКУ).

Також у строки, встановлені для квартальної звітності, такі платники мають подати податкову декларацію платника єдиного податку 3 групи за 2015 рік і сплатити податкове зобов’язання з цього податку за IV квартал 2015 року.

 

Як отримати підтвердження статусу платника ЄП четвертої групи?

 

Сільськогосподарські товаровиробники - платники єдиного податку четвертої групи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

Разом з податковою декларацією для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подається розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва та відомості (довідка) про наявність земельних ділянок, у яких зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної ділянки.

За бажанням зареєстрований платник єдиного податку, як встановлено пунктом 299.9 статті 299 ПКУ,  може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

На сьогодні форми запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку не встановлені. Для отримання довідки необхідно подати заяву за місцем податкового обліку.

 

 

За якими ставками розраховується розмір єдиного податку 4 групи для сільськогосподарських товаровиробників у 2016 році?

Законом України від 24.12.2015 року № 909 «Про 24.12.2015 № 909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» для платників єдиного податку 4 групи (сільськогосподарських товаровиробників) ставки податку збільшились в 1,8 рази і становлять:

для ріллі, сіножатей і пасовищ  - 0,81%;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,49%;

для багаторічних насаджень  - 0,49%;

для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,16%;

для земель водного фонду - 2,43%;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 5,4%.

 

Чи індексується база оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників – платників єдиного податку 4 групи у 2016 році?

 

Індексація нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, яка є базою оподаткування для платників єдиного податку 4 групи, у 2016 році не проводиться.

Пунктом 5 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України встановлено, що у 2016 році база оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників) визначається з урахуванням таких особливостей:

 

1) для сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ  Податкового кодексу України;

2) для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ  Податкового кодексу України.

Отже, платники єдиного податку 4 групи при визначенні податкового зобов’язання із цього податку на 2016 рік нормативну грошову оцінку, яка є базою оподаткування цим податком, за 2015 рік не індексують. При розрахунку єдиного податку 4 групи застосовується нормативна грошова оцінка станом на 1 січня 2015 року.   

 

 

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99