ЗВЕРНЕННЯ ІХ З'їзду Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» до органів влади

  • 02.07.14 10:57

ЗВЕРНЕННЯ
ІХ З'їзду Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

м. Київ 21 червня 2014 р.

Ми, делегати ІХ-го З'їзду Асоціації платників податків України, проводимо своє зібрання у непростий для України час з метою визначення нових підходів в організації своєї роботи та удосконалення методів виконання статутної діяльності.

Основним статутним завданням Асоціації платників податків України є захист прав та законних інтересів платників податків, поліпшення підприємницького клімату в країні та розвиток партнерських відносин між владою і бізнесом.

Країна переживає період складних випробувань. Не дивлячись на явні ознаки в Україні економічної кризи, спровоковані не тільки явищами в світовій економіці, а здебільшого недружніми діями нашого сусіда – Російської Федерації, Асоціація вітає прагнення української влади мінімізувати негативні явища у всіх сферах життя країни.

Одним із основних напрямків реформування нашої держави є стимулювання розвитку реального сектору національної економіки, створення цивілізованого конкурентного середовища без використання непрозорих схем та докорінна зміна податкової системи України шляхом значного скорочення кількості податків, розширення бази оподаткування та спрощення процедури їх адміністрування.

Держава повинна забезпечити дотримання рівності усіх перед законом, скорочення неефективних державних видатків.

Разом з тим, висловлюємо свою стурбованість ситуацією, що склалася в податковій сфері в даний час. Зокрема, платники податків не відчули від контролюючих органів зміни філософії побудови взаємостосунків, поважного відношення до себе як до основного суб’єкта, за допомогою якого відбувається формування бюджетів всіх рівнів.

Продовжують мати місце факти зневажливого відношення до платників, корупційні дії посадових осіб органів державної влади, внаслідок яких страждають сумлінні платники податків.

Платники чекають реальних дій влади щодо боротьби з тіньовою економікою, зокрема припинення контрабанди та відмивання коштів, викорінення корупції, посилення відповідальності державних службовців за неправомірні дії, кардинального реформування судової системи.
Ми переконані, що тільки об’єднання зусиль влади, бізнесу та громадськості дасть можливість нового поштовху для розвитку підприємництва в Україні, відновлення довіри до органів влади, стабільного наповнення бюджетів усіх рівнів.

Держава повинна стояти на захисті інтересів сумлінного платника податків та забезпечити прозорість витрачання бюджетних коштів, а також доступність одержання громадськими організаціями та платниками податків інформації щодо їх ефективного використання.

Крім того, будь-яке радикальне реформування податкової системи має відбуватися виключно з урахуванням думки платників податків. Спілкування влади з представниками бізнесу, громадськими організаціями та платниками податків має бути не формальним, а щоденним та наповненим реальним змістом.

У свою чергу, Асоціація платників податків України заявляє, що й надалі спрямовуватиме свою діяльність на вирішення проблемних питань у сфері оподаткування з метою досягнення балансу інтересів держави і бізнесу, формування податкової культури платників податків та сумлінного виконання ними своїх громадянських обов’язків.

 

Делегати ІХ З’їзду Асоціації платників податків України

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99