Запитання- відповіді щодо підстав проведення фактичних перевірок (РРО) та підстав оновлення ДФС річного Плану-графіка документальних планових перевірок

  • 10.07.18 18:13

ГД ВГО АППУ, за результатами проведеного 03 липня п.р. спільно з ДФС України практичного семінару «Все про податки з перших вуст», поширює відповіді ДФС України на питання ВПП – членів ВГО АППУ, отримані в рамках вищезазначеного семінару.

Відповідно до п.п. 80.2.1., 80.2.2., 80.2.4. статті 80 Податкового кодексу України підставами для проведення фактичних перевірок органами державної податкової служби є:
• у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, та виникає необхідність перевірки таких фактів;
• у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, виробництва та обігу підакцизних товарів;
• неподання суб'єктом господарювання в установлений законом строк обов'язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками.
ПИТАННЯ №1
Чи має право платник податків ознайомлюватися інформацію та одержувати її відповідне документальне підтвердження від представників ДФС стосовно обґрунтування таких підстав для проведення перевірки, як:
• можливі порушення під час перевірки інших платників податків;
• можливі порушення у зв‘язку з інформацією від державних органів або органів місцевого самоврядування.
Чи зобов‘язаний орган ДФС під час проведення перевірки надати цю інформацію, яка обґрунтовує підстави для проведення перевірки?
ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ №1
Податковим кодексом України не передбачено обов‘язку органу ДФС під час проведення перевірки надавати інформацію, яка обґрунтовує підстави для проведення перевірок.

ПИТАННЯ №2
Відповідно до п.7 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі по тексту – Закон №265) суб‘єкти підприємницької діяльності зобов‘язані забезпечувати, зокрема, подавати до органів доходів і зборів звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку.
Іншого виду звітності Законом не передбачено. У зв‘язку з цим чи є підставою для проведення фактичної перевірки неподання звіту на підставі п.7 ст.3 Закону №265?

ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ №2
Так, неподання звіту на підставі п.7 ст.3 Закону №265 є підставою для проведення фактичної перевірки

ПИТАННЯ №3
Відповідно до п 9 статті 3 Закону №265 суб‘єкти підприємницької діяльності зобов‘язані забезпечувати, зокрема, щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні
звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій
Чи є підставою для проведення фактичної перевірки згідно з п.п. 80.2.4. ст.80 ПКУ, незабезпечення РРО подання інформації по дротових та бездротових каналах зв‘язку враховуючи, що згідно з Законом, це не є звітністю, а є інформацією?
Та чи є підставою для проведення фактичної перевірки згідно з п.п. 80.2.4.ст 80 ПКУ незабезпечення РРО подання інформації по дротових та бездротових каналах зв‘язку, у зв‘язку з тим, що через РРО протягом дня не проводилось жодної розрахункової операції та на цій підставі денний звіт не формувався?

ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ №3
1) Незабезпечення РРО подання інформації по дротових та бездротових каналах зв‘язку є підставою для проведення фактичної перевірки згідно з п.п. 80.2.4. ст.80 ПКУ.
2) Незабезпечення РРО подання інформації по дротових та бездротових каналах зв‘язку, у зв‘язку з тим, що через РРО протягом дня не проводилось жодної розрахункової операції та на цій підставі денний звіт не формувався, не є підставою для проведення фактичної перевірки згідно з п.п. 80.2.4.ст 80 ПКУ.

ПИТАННЯ № 4
У відповідності до статті 77 ПКУ, документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок. План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.
У платників податків виникає питання, з яких підстав/причин ДФС України 23 квітня 2018 року оновлено план-графік документальних планових перевірок внісши зміни до його І та ІІ розділів?

ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ № 4
ЩОДО ПІДСТАВ ОНОВЛЕННЯ ДФС РІЧНОГО ПЛАНУ-ГРАФІКА

Відповідно до статті 77 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) документальні планові перевірки повинні бути передбачені у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.
До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.
Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний.
Платники податків із незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше ніж раз на три календарні роки, середнім  не частіше ніж раз на два календарні роки, високим  не частіше одного разу на календарний рік.
Згідно з Кодексом порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, тобто Міністерством фінансів України.
Тому наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.06.2015 за №751/27196, зі змінами, затверджено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків (далі – Порядок № 524), перелік ризиків та їх поділ за ступенями значущості (високий, середній, незначний).
Останні зміни до Порядку внесено наказом Міністерства фінансів України від 26.03.2018 № 386, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.04.2018 за №465/31917, та опублікованим в «Офіційному віснику України» № 41 від 29.05.2018.
Статтею 77 Кодексу також передбачено, що план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.
Враховуючи норми Кодексу та відповідно до Порядку, план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік сформовано та оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС України 22.12.2017.
Відповідно до Порядку № 524 оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування.
Оновлений план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік з урахуванням коригування у квітні розділів І «Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб» та ІІ «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів» сформовано відповідно до Порядку та оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС України 13.04.2018.
Одними з основних причин цього коригування у квітні місяці було включення ризикових платників податків, що перейшли з ОВПП на облік до ГУ ДФС у зв’язку із їх виключенням із Реєстру великих платників податків, а також включення платників податків за результатами аналізу річної звітності за 2017 рік, яка свідчить про наявність ризиків у їх діяльності.
Зміни до розділу ІV «Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» було внесено після 13.04.2018.

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99