Пріоритети розвитку АППУ

Головним пріоритетним завданням розвитку Асоціації є сприяння перетворенню Асоціації в провідного суб’єкта формування політики в податковій сфері України.

Для виконання своїх стратегічних завдань Асоціація співпрацює з усіма державними структурами і громадськими організаціями, зорієнтованими на захист законних прав і інтересів платників податків.

Принципова позиція Асоціації – конструктивний діалог з владою по всіх неврегульованих питаннях (громадські слухання, круглі столи тощо).

Співробітництво з органами державної та місцевої влади Асоціація розглядає як дієвий інструмент реалізації правових відносин між державою і платниками податків.

Передумовою для розвитку партнерських взаємовідносин з органами Міністерства доходів і зборів України Асоціація вважає дотримання принципів справедливості, рівнозначності, обов’язковості, прозорості та неупередженості, створення належних умов для громадського контролю за діяльністю податкових органів.

Асоціація здійснює моніторинг нормативно-правових актів, діяльності депутатів, депутатських фракцій, посадовців, бере участь у процесі законотворчості, наполегливо вимагає від владних структур розширення та повної реалізації законних прав та інтересів платників податків.

Асоціація активно займається аналізом законодавчих ініціатив, дій влади в сфері формування податкового законодавства, ініціює їх громадське обговорення, та виносить на розгляд парламенту пропозиції громадськості.

Вивчення поточної ситуації Асоціація забезпечує шляхом проведення опитувань громадської думки, соціологічних досліджень; організацією круглих столів, мозкових штурмів, фокус-груп; пропагування та обговорення існуючих ідей та ініціатив в центральних та місцевих засобах масової інформації і т. д.

Асоціація докладає зусиль щодо зменшення кількості податків та полегшення податкового навантаження на платників податків в цілому.

З метою посилення мотивації щодо сплати податків, а також раціонального витрачання коштів платників податків, Асоціація ініціює забезпечення з боку громадськості (в тому числі на законодавчому рівні) контролю за використанням на всіх рівнях бюджетних коштів.

З метою підвищення рівня знань платників податків та з метою сприяння добровільній і своєчасній сплаті податків Асоціація продовжує проводити масово-роз'яснювальну та консультативну роботу щодо податкового законодавства, підвищення суспільного статусу платника податків.

 

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99